Văn bản Chỉ đạo điều hành
2554/UBND-KT 
Số Ký hiệu:
2554/UBND-KT 
Ban hành:
30/05/2023 
Người ký:
Võ Anh Tuấn 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
30/05/2023 
Trích yếu:

​Triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Nam bộ đến năm 2025

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: