Văn bản Chỉ đạo điều hành
1343/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
1343/QĐ-UBND 
Ban hành:
24/05/2023 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
24/05/2023 
Trích yếu:

​Cho phép Công ty Cổ phần khu công nghiệp Nam Tân Uyên thuê đất (đợt 1) để thực hiện dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II) tại phường Hội Nghĩa, phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: