Văn bản Chỉ đạo điều hành
6200/UBND-NC 
Số Ký hiệu:
6200/UBND-NC 
Ban hành:
01/12/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
01/12/2021 
Trích yếu:

​Tăng cường triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: