Văn bản Chỉ đạo điều hành
3635/UBND-KT 
Số Ký hiệu:
3635/UBND-KT 
Ban hành:
01/08/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
01/08/2021 
Trích yếu:

Về việc ​vận chuyển hàng hóa bằng xe mô tô 02 bánh có ứng dụng công nghệ kết nối với khách hàng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.​​​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: