Văn bản Chỉ đạo điều hành
2390/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
2390/UBND-VX 
Ban hành:
02/06/2021 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
02/06/2021 
Trích yếu:

Triển khai một số công việc cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: