Văn bản Chỉ đạo điều hành
4528/UBND-KT 
Số Ký hiệu:
4528/UBND-KT 
Ban hành:
15/09/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
15/09/2020 
Trích yếu:

​Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Tỉnh ủy đối với công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư công.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: