Văn bản Chỉ đạo điều hành
4522/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
4522/KH-UBND 
Ban hành:
15/09/2020 
Người ký:
Nguyễn Thanh Trúc 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
15/09/2020 
Trích yếu:

​Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2030.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: