Văn bản Chỉ đạo điều hành
3429/UBND-KT 
Số Ký hiệu:
3429/UBND-KT 
Ban hành:
17/07/2020 
Người ký:
Nguyễn Thanh Trúc 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
17/07/2020 
Trích yếu:

Triển khai thi hành Luật Kiến trúc theo Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 16/8/2019​.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: