Văn bản Chỉ đạo điều hành
767/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
767/QĐ-UBND 
Ban hành:
20/03/2020 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
20/03/2020 
Trích yếu:

​Giao đất không thu tiền sử dụng đất cho UBND xã An Bình, huyện Phú Giáo.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: