Văn bản Chỉ đạo điều hành
5341/UBND-TH 
Số Ký hiệu:
5341/UBND-TH 
Ban hành:
18/10/2019 
Người ký:
Đặng Minh Hưng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
18/10/2019 
Trích yếu:

​Phân công chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 - HĐND tỉnh khóa IX (2016-2021)

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: