Văn bản Chỉ đạo điều hành
5240/UBND-KT 
Số Ký hiệu:
5240/UBND-KT 
Ban hành:
14/10/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
14/10/2019 
Trích yếu:

​ Triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc thực hiện kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: