Văn bản Chỉ đạo điều hành
159/TB-UBND 
Số Ký hiệu:
159/TB-UBND 
Ban hành:
05/08/2019 
Người ký:
Võ Văn Lượng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Thông báo 
Hiệu lực:
05/08/2019 
Trích yếu:
Kết luận của Chủ tịch Ủy ba​n nhân dân tỉnh Trần Thanh Liêm tại phiên họp thường kỳ tháng 7/2019 - Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX
 
Nội dung Tập tin Đính kèm: