Văn bản Chỉ đạo điều hành
2244/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
2244/QĐ-UBND 
Ban hành:
02/08/2019 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
02/08/2019 
Trích yếu:

​Điều chỉnh Điều 1 và Khoản 1 Điều 2 tại Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: