Văn bản Chỉ đạo điều hành
3467/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
3467/UBND-VX 
Ban hành:
16/07/2019 
Người ký:
Đặng Minh Hưng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
16/07/2019 
Trích yếu:

​Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: