Văn bản Chỉ đạo điều hành
113/TB-UBND 
Số Ký hiệu:
113/TB-UBND 
Ban hành:
13/06/2019 
Người ký:
Võ Văn Lượng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Thông báo 
Hiệu lực:
13/06/2019 
Trích yếu:

​Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Thanh Liêm tại phiên họp lần thứ 15 - Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: