Văn bản Chỉ đạo điều hành
2352/UBND-NC 
Số Ký hiệu:
2352/UBND-NC 
Ban hành:
22/05/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
22/05/2019 
Trích yếu:

​Triển khai thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo kết luận của Tỉnh ủy

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: