Văn bản Chỉ đạo điều hành
2267/UBND-KTN 
Số Ký hiệu:
2267/UBND-KTN 
Ban hành:
17/05/2019 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
17/05/2019 
Trích yếu:

​Công khai trên trang thông tin điện tử đối với các trường hợp đang vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: