Văn bản Chỉ đạo điều hành
1195/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
1195/QĐ-UBND 
Ban hành:
09/05/2019 
Người ký:
Đặng Minh Hưng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
09/05/2019 
Trích yếu:

​Bổ sung danh mục các tuyến đường triển khai hạ tầng ngầm cáp viễn thông giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: