Văn bản Chỉ đạo điều hành
66/TB-UBND 
Số Ký hiệu:
66/TB-UBND 
Ban hành:
04/04/2019 
Người ký:
Trần Văn Huy 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Thông báo 
Hiệu lực:
04/04/2019 
Trích yếu:
 
Nội dung Tập tin Đính kèm: