Văn bản Chỉ đạo điều hành
5/CT-UBND 
Số Ký hiệu:
5/CT-UBND 
Ban hành:
13/03/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Chỉ thị 
Hiệu lực:
13/03/2019 
Trích yếu:

​Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: