Văn bản Chỉ đạo điều hành
1008/UBND-NC 
Số Ký hiệu:
1008/UBND-NC 
Ban hành:
12/03/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
12/03/2019 
Trích yếu:

​Thực hiện chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: