Văn bản Chỉ đạo điều hành
498/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
498/QĐ-UBND 
Ban hành:
07/03/2019 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
07/03/2019 
Trích yếu:

​Thu hồi đất của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên; giao đất cho Công an thị xã Tân Uyên để xây dựng Đồn công an khu công nghiệp Nam Tân Uyên tại phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: