Văn bản Chỉ đạo điều hành
772/UBND-KTN 
Số Ký hiệu:
772/UBND-KTN 
Ban hành:
27/02/2019 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
27/02/2019 
Trích yếu:

​Thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương​​​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: