Văn bản Chỉ đạo điều hành
80/UBND-KTTH 
Số Ký hiệu:
80/UBND-KTTH 
Ban hành:
08/01/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
08/01/2019 
Trích yếu:

​Đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á (Horasis Ấn Độ) năm 2019​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: