Văn bản Chỉ đạo điều hành
78/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
78/UBND-VX 
Ban hành:
08/01/2019 
Người ký:
Đặng Minh Hưng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
08/01/2019 
Trích yếu:

​Triển khai thực hiện Thông tư số 121/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: