Văn bản Chỉ đạo điều hành
71/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
71/UBND-VX 
Ban hành:
08/01/2019 
Người ký:
CT Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
08/01/2019 
Trích yếu:

​Tham gia thu thập dữ liệu Bản đồ số cho Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: