Văn bản Chỉ đạo điều hành
04/TB-UBND 
Số Ký hiệu:
04/TB-UBND 
Ban hành:
07/01/2019 
Người ký:
Võ Văn Lượng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Thông báo 
Hiệu lực:
07/01/2019 
Trích yếu:

​Điều chỉnh, bổ sung Lịch làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh (từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019)

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: