Văn bản Chỉ đạo điều hành
988/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
988/KH-UBND 
Ban hành:
21/03/2017 
Người ký:
 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
21/03/2017 
Trích yếu:

​Triển khai thực hiện nội dung cam kết tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: