Thông báo - Báo cáo - Thư mời
160/TM-UBND  (04/01/2019 )
Tham dự Hội nghị tổng kết công tác của Ban Chỉ đạo năm 2018 và triển khai Kế hoạch năm 2019; Tổng kết công tác chuyển hóa địa bàn và Sơ kết Kế hoạch phòng, chống tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội 
Tài liệu đính kèm: