Văn Bản Dự Thảo
Ban hành giá nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
30/06/2022  
Ngày kết thúc:
29/07/2022  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành giá nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Ban hành giá nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý