Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
27/04/2022  
Ngày kết thúc:
26/05/2022  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý