Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quy chế tổ chức, bộ máy và quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
13/12/2021  
Ngày kết thúc:
12/01/2022  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành Quy chế tổ chức, bộ máy và quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Ban hành Quy chế tổ chức, bộ máy và quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý