Văn Bản Dự Thảo
Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
28/09/2021  
Ngày kết thúc:
27/10/2021  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:
Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 
Nội dung:

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương​​

 
Danh sách Góp ý