Văn Bản Dự Thảo
​Quy định mức đóng góp, chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nguyện ma túy công lập; mức đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
Ngày bắt đầu:
09/09/2021  
Ngày kết thúc:
08/10/2021  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Quy định mức đóng góp, chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nguyện ma túy công lập; mức đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
Nội dung:

​Quy định mức đóng góp, chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nguyện ma túy công lập; mức đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

 
Tài liệu đính kèm:
Danh sách Góp ý