Văn Bản Dự Thảo
​Bố trí Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự trong số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp đối với Ấp đội trưởng (Khu đội trưởng), trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương  
Ngày bắt đầu:
12/10/2020  
Ngày kết thúc:
11/11/2020  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Bố trí Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự trong số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp đối với Ấp đội trưởng (Khu đội trưởng), trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

Bố trí Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự trong số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp đối với Ấp đội trưởng (Khu đội trưởng), trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý