Văn Bản Dự Thảo
Quy định chế độ chính sách xã hội đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
08/10/2020  
Ngày kết thúc:
07/11/2020  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:
 
Nội dung:
- Tờ trình của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trình UBND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ chính sách xã hội đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương;
- Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định quy định chế độ chính sách xã hội đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương;
- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ chính sách xã hội đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 
Danh sách Góp ý