Văn Bản Dự Thảo
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
04/09/2020  
Ngày kết thúc:
03/10/2020  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao,  Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​- Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể hao, Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể hao, Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
Danh sách Góp ý