Văn Bản Dự Thảo
Chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
21/05/2020  
Ngày kết thúc:
20/06/2020  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

Chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý