Văn Bản Dự Thảo
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
20/06/2019  
Ngày kết thúc:
20/07/2019  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý