Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
22/05/2019  
Ngày kết thúc:
21/06/2019  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Tài liệu đính kèm:
Danh sách Góp ý