Văn Bản Dự Thảo
Hỗ trợ đối với cộng tác viên làm công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu, ấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
26/04/2019  
Ngày kết thúc:
25/05/2019  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Hỗ trợ đối với cộng tác viên làm công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu, ấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Hỗ trợ đối với cộng tác viên làm công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu, ấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nội dung gồm:

- Nghị quyết theo Phương Án 1;

- Nghị quyết theo Phương Án 2;

- Tờ trình.

 
Danh sách Góp ý