Văn Bản Dự Thảo
Quy định mức hỗ trợ về giá thuê mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
27/12/2018  
Ngày kết thúc:
26/01/2019  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Quy định mức hỗ trợ về giá thuê mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Quy định mức hỗ trợ về giá thuê mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Tài liệu đính kèm:
Danh sách Góp ý