Văn Bản Dự Thảo
Ban hành quy định về góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; thu hồi đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
20/11/2018  
Ngày kết thúc:
19/12/2018  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành quy định về góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; thu hồi đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Ban hành quy định về góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; thu hồi đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý