Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quy định bảng giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
23/11/2018  
Ngày kết thúc:
30/11/2018  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành Quy định bảng giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Ban hành Quy định bảng giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. ​

 
Tài liệu đính kèm:
Danh sách Góp ý