Văn Bản Dự Thảo
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
15/11/2018  
Ngày kết thúc:
14/12/2018  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Dương

 
Tài liệu đính kèm:
Danh sách Góp ý