Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
16/11/2018  
Ngày kết thúc:
15/12/2018  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Tài liệu đính kèm:
Danh sách Góp ý