Văn Bản Dự Thảo
Quản lý điểm truy nhập Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 
Ngày bắt đầu:
22/10/2018  
Ngày kết thúc:
22/11/2018  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Quy định thời gian hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; quy mô diện tích và thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Dương


 
Nội dung:

​Quy định thời gian hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; quy mô diện tích và thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý