Văn Bản Dự Thảo
Ban hành quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương  
Ngày bắt đầu:
24/09/2018  
Ngày kết thúc:
24/10/2018  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương ​

 
Nội dung:

​Ban hành quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Dự thảo gồm: tờ trình, Quyết định và Quy định ​quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương


 
Danh sách Góp ý