Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
24/09/2018  
Ngày kết thúc:
24/10/2018  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Nội dung:

​Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước ​trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Tài liệu đính kèm:
Danh sách Góp ý