Trả lời phản ánh kiến nghị
Thứ 3, Ngày 05/01/2021, 11:00
Trả lời kiến nghị cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/01/2021 | Phương Chi

​I. Thành phố Thủ Dầu Một

* Những câu có nhiều địa phương cùng kiến nghị: câu 1 (phường Chánh Nghĩa phường Định Hòa); câu 2 (phường Tương Bình Hiệp; phường Hiệp An và phường Định Hòa); câu 3 (phường Hiệp An và phường Phú Hòa);

1. Cử tri Võ Tấn Đạt khu phố 9, phường Chánh Nghĩa và Cử tri Nguyễn Văn Hoành, khu phố 2, phường Định Hòa: Phản ánh hiện nay nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất ở để xây dựng nhà của nhân dân là rất lớn, tuy nhiên các hộ dân không đủ điều kiện về tài chính để đóng tiền chuyển mục đích sử dụng đất; Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất có hiệu lực thì người dân không còn được ghi nợ tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích đất ở, gây khó khăn hoàn cảnh sống của nhiều người đang gặp khó khăn về nhà ở. Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, trình Chính phủ điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế là tiếp tục cho người dân được ghi nợ tiền sử dụng đất hoặc căn cứ tính cấp thiết có thể ưu tiên cho những trường hợp thật sự khó khăn.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ, quy định: Hộ gia đình, cá nhân (gồm: người có công với cách mạng; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng sang đất ở để xây dựng nhà không thuộc trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất. Việc điều chỉnh đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 79/2019/NĐ-CP, ảnh hưởng đến các hộ dân đang gặp khó khăn về tài chính có nhu cầu chuyển mục đích để xây dựng nhà ở thật sự. Do đó, trong thời gian tới Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ báo cáo Bộ Tài chính xem xét kiến nghị của cử tri.

2. Cử tri Nguyễn Văn Hiếu, khu phố 7, phường Tương Bình Hiệp; cử tri Hồ Văn Tươi, khu phố 8, phường Hiệp An và Cử tri Phạm Thị Dung, khu phố 4, phường Định Hòa: Trước đây đều có ý kiến đề nghị cho biết từ năm 2002 đến nay tình hình thu phí của Trạm Thu phí Suối Giữa như thế nào? khi nào Trạm Thu phí Suối Giữa ngưng thực hiện thu phí để tạo điều kiện cho địa phương phát triển hoặc có chế độ hỗ trợ cho người dân sinh sống ở gần khu vực trạm thu phí để người dân không phải mất chi phí qua trạm khi đi lại trong phạm vi gần. Đề nghị UBND tỉnh có chế độ hỗ trợ cho những hộ dân sống gần khu vực trạm thu phí và HĐND tỉnh tăng cường hoạt động giám sát đối với nội dung này để có câu trả lời thấu đáo cho cử tri.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời: 

- Về thời gian ngưng thu phí:

+ Quốc lộ 13 đoạn từ Km1+248 đến Km28+178 thời gian thu phí 35 năm (từ năm 2002 đến năm 2037) theo  hợp đồng số 1009/HĐ.BOT.UB ngày 21/4/2000 được ký kết giữa Ủy ban với Tổng Công ty Becamex IDC.

+ Quốc lộ 13 đoạn từ Km28+178 đến cầu Tham Rớt thời gian thu phí 33 năm (từ năm 2004 đến năm 2037) theo hợp đồng số 221/HĐ.BOT.UB ngày 15/01/2004 được ký kết giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương với Tổng Công ty Becamex IDC.

- Về tình hình thu phí: Sở GTVT sẽ trao đổi làm việc với các ngành liên quan để trả lời cho cử tri được rõ.

- Về chế độ hỗ trợ người dân sinh sống ở gần khu vực trạm thu phí: Sở GTVT sẽ phối hợp Tổng Công ty Becamex IDC xem xét, báo cáo UBND tỉnh.

* Thường trực HĐND tỉnh trả lời:

Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri và sẽ giám sát UBND tỉnh trong việc giải quyết và trả lời nội dung kiến nghị này theo đúng quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

3. Cử tri Phan Thị Kế, khu phố 7, phường Hiệp An và Cử tri khu phố 9, phường Phú Hòa: Phản ánh Bộ Sách giáo khoa Lớp 1 theo chương trình cải cách mới (ví dụ như bộ sách Cánh Diều) dùng quá nhiều từ vùng miền, bài đọc quá dài với nhiều từ rất khó hiểu, nội dung chưa phù hợp cho các em học sinh mới bước vào học lớp 1. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương xem xét có ý kiến, kiến nghị chỉnh sửa lại cho phù hợp hơn.

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: 

Trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ GDĐT đã phê duyệt 5 bộ SGK, trong đó có bộ sách Cánh Diều để các địa phương, cơ sở giáo dục lựa chọn, đưa vào giảng dạy. Trước phản ánh về sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Cánh Diều (Nhà xuất bản Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, GS. Nguyễn Minh Thuyết chủ biên) có một số nội dung chưa phù hợp, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã yêu cầu Hội đồng quốc gia thẩm định, rà soát lại. Sau đó, Bộ GDĐT làm việc với tác giả thống nhất chỉnh sửa, bổ sung ngữ liệu để giáo viên thay thế một số đoạn, bài đọc cho phù hợp hơn với học sinh lớp 1 như bài Cua, bò và đàn cá; Hai con ngựa; Lừa, thỏ và cọp, ... Một số từ ngữ khó hiểu được thay thế như nhá, nom, quà... quà, chén... Hội đồng thẩm định cũng đề nghị tác giả khi chọn văn bản thay thế không sử dụng truyện ngụ ngôn hoặc các đoạn, bài đa nghĩa; nên lựa chọn trong kho tàng văn học Việt Nam.

Bộ GDĐT đã yêu cầu nhà Nhà xuất bản Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh và tác giả khẩn trương xây dựng phương án chỉnh sửa, hiệu đính để kịp thời, thuận lợi cho giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học. Trước mắt, Bộ GDĐT hướng dẫn, hỗ trợ giáo viên sử dụng các ngữ liệu được thay thế, bổ sung để dạy học trong học kỳ I; hoàn thiện việc điều chỉnh những chi tiết trên trước ngày 25/11.

"Việc để xảy ra bức xúc trong dư luận xã hội về một số điểm chưa phù hợp trong SGK môn Tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Cánh Diều có trách nhiệm của Bộ GDĐT, Hội đồng thẩm định và tác giả". Trong đó, việc truyền thông triển khai chương trình SGK mới chưa tốt; phản hồi về những điểm chưa phù hợp chưa kịp thời.

Trong thời gian tới, Bộ GDĐT chỉ đạo Nhà xuất bản phát hành sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Cánh Diều in thêm tài liệu chỉnh sửa, bổ sung và phát hành miễn phí cho học sinh lớp 1 và các trường đang sử dụng sách này.

Đối với tỉnh Bình Dương thực hiện theo đúng các quy trình hướng dẫn Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ GDĐT về việc lựa chọn sách giáo khoa do các trường thực hiện. Các trường nghiêm túc triển khai trong quá trình chọn sách, sách Cánh diều môn Tiếng Việt chiếm tỷ lệ thấp 24,4% toàn tỉnh. Trong khi chờ Bộ GDĐT điều chỉnh qua phản ánh của phụ huynh, truyền thông về những bất cập của sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1, Sở GDĐT chỉ đạo các trường chọn sách Cánh Diều môn Tiếng Việt họp tổ chuyên môn lớp 1 của trường để thống nhất điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp qua phản ánh của phụ huynh.

4. Cử tri Phạm Thị Lựa khu phố 3, phường Phú Thọ: Kiến nghị đối với trường hợp ông Lê Anh Triệu sinh năm 1946 khu phố 3, phường Phú Thọ là cựu chiến binh đã hưởng chế độ một lần là 6 năm kháng chiến chống Mỹ về phục viên năm 1974, hưởng BHYT 80%. Hiện nay đề nghị được hưởng chế độ bảo hiểm y tế 100 %.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh trả lời:

Đối với trường hợp của ông Lê Anh Triệu, đề nghị ông liên hệ với cán bộ Lao động thương binh và xã hội cấp xã để nộp hồ sơ, cung cấp giấy tờ chứng minh là cựu chiến binh để được UBND cấp xã phê duyệt, nếu đúng đối tượng là cựu chiến binh thì sẽ được UBND cấp xã lập danh sách đề nghị cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT theo quy định.

5. Cử tri Châu Thị Nga khu phố 9, phường Chánh Nghĩa: Đề nghị tỉnh xem xét tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương quy định về số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách, mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc ở ấp, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị- xã hội ở các cấp và ấp, khu phố trên địa trên địa bàn tỉnh Bình Dương quy định tại điểm a và điềm b là không phù hợp đề nghị xem xét lại; Dùng từ "bồi dưỡng" trong Khoản 3 này và không phù hợp, đề nghị giải thích cụ thể.

Sở Nội vụ trả lời:

Khoản 6, Điều 2, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ quy định "… UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố." Trên cơ sở quy định của Chính phủ, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết quy định mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh như sau:

Tại Khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND quy định:

"3. Khoán mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc ở ấp, khu phố

a) Phó Trưởng ấp, khu phố 1,2 x mức lương cơ sở/người/tháng;

b) Chi hội trưởng các đoàn thể ở ấp, khu phố (gồm Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ, Hội người cao tuổi): 0,5 x mức lương cơ sở/người/tháng"

Do đó, việc dùng từ "bồi dưỡng" tại Khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh là phù hợp với quy định của Chính phủ.

6. Cử tri Nguyễn Quốc Dũng khu phố 8, phường Hiệp Thành: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương thực hiện chủ trương cấp huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương.

Sở Nội vụ trả lời:

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương và Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện việc xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương". Ngày 27/11/2017 Sở Nội vụ đã ban hành Hướng dẫn số 750/HD-SNV về việc thực hiện việc xét tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai phát sinh một số vướng mắc, do đó việc xét tặng Huy hiệu chưa được thực hiện. Trong thời gian tới, Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) sẽ tham mưu xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện xét tặng Huy hiệu theo quy định.

7. Cử tri Nguyễn Thị Hồng Thúy khu phố 5, phường Hiệp Thành: Đề nghị ngành chức năng điều chỉnh thời gian đèn tính hiệu giao thông tại 2 khu vực giao thông: ngã 5 đường Phạm Ngọc Thạch đường vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương và điều chỉnh lại thời gian đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Đại lộ Bình Dương đường vào khu K8 Hoàng Hoa Thám phường Hiệp Thành.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

  - Về điều chỉnh thời lượng pha đèn giao lộ ngã 5, Phước Kiến: Thời gian qua, Sở GTVT đã nhiều lần phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh, Tổng Công ty Becamex IDC, Phòng Quản lý đô thị thành phố Thủ Dầu Một, kiểm tra, điều chỉnh thời lượng các pha đèn tín hiệu tại giao lộ này. Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện gia tăng quá cao, nên tình trạng ùn tắc giao thông tại giao lộ này đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

- Về điều chỉnh thời lượng pha đèn giao lộ Quốc lộ 13 - đường vào khu K8: Thời gian qua, Sở GTVT đã nhiều lần phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh, Tổng Công ty Becamex IDC, Phòng Quản lý đô thị thành phố Thủ Dầu Một, nghiên cứu điều chỉnh, cơ bản phù hợp với lưu lượng phương tiện trên các hướng đi.

Nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại ngã 5 Phước Kiến, Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp cùng với các sở, ngành, đơn vị hữu quan thống nhất phương án đầu tư xây dựng nút giao ngã 5 Phước Kiến, đã báo cáo, tham mưu UBND tỉnh tại Công văn số 4578/SGTVT-QLGT ngày 23/11/2020, theo hướng đầu tư xây dựng cầu vượt trước trên Quốc lộ 13 ở giai đoạn 1 và đầu tư xây dựng hầm chui theo trục đường Huỳnh Văn Cù – đường Phạm Ngọc Thạch ở giai đoạn 2.

  1. Cử tri Huỳnh Văn Liêm, khu phố 2, phường Phú Hòa kiến nghị:

(1) Phản ánh việc ô nhiễm môi trường của bãi rác cạnh Nghĩa trang Hoa viên Chánh Phú Hòa vì có mùi rất hôi thúi ảnh hưởng đến sức khỏe của dân sống xung quanh đã nhiều lần kiến nghị, nhưng chưa được xem xét giải quyết.

UBND thị xã Bến Cát trả lời:

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thị xã Bến Cát xem xét, trả lời; sau khi có kết quả sẽ báo cáo trả lời cho cử tri được rõ.

(2) Phản ánh giá đất đền bù giải tỏa dự án đường Tạo lực từ thị xã Bến Cát đến Bàu Bàng hiện nay giá đền bù đất quá thấp so với giá thị trường, đề nghị xem xét lại giá đền bù cho phù hợp.

UBND huyện Bàu Bàng và UBND thị xã Bến Cát  trả lời:

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Bàu Bàng và UBND thị xã Bến Cát   xem xét, trả lời; sau khi có kết quả sẽ báo cáo trả lời cho cử tri được rõ.

9. Cử tri Lê Văn Ngon, khu phố 9, phường Phú Hòa: Phản ánh việc thu giá nước sinh hoạt hiện nay rất cao so với giá nước sinh hoạt  ở thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Công ty cổ phần nước - Môi trường Bình Dương nước xem xét và điều chỉnh phù hợp.

Sở Tài chính trả lời:

Ngày 22/02/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND quy định giá nước cho sinh hoạt đô thị và sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2018 đến năm 2022. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/3/2018. Giá nước sạch dùng cho sinh hoạt các hộ dân cư theo hình thức 01 giá (không tính theo hình thức lũy tiến), cụ thể năm 2018 là 8.500 đ/m3, năm 2019 là 9.000 đ/m3 và năm 2020 là 9.500 đ/m3 mức tăng giá bình quân mỗi năm khoảng 5%. Nếu so sánh mức giá nước cho sinh hoạt của các hộ dân trên địa bàn tỉnh được áp dụng từ năm 2018 so với mức giá trước đây (theo Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND ngày 01/3/2015 của UBND tỉnh) thì mức tăng khoảng 10%. Nguyên nhân giá nước sạch tăng là do:

+ Tiền lương tối thiểu vùng từ 3.100.000 đồng/tháng lên 3.750.000 đồng/tháng (tỉ lệ tăng là 21%).

+ Các khoản trích theo lương như: BHXH, BHYT, … tăng 23,5%.

+ Giá nguyên vật liệu tăng như: điện tăng 14%, hóa chất (Clor) tăng 32,8%.

+ Giá đồng hồ nước tăng 11%.

+ Thuế tài nguyên nước và dịch vụ rừng tăng 7,5% do điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên nước.

+ Phát sinh thêm tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 83,2 đồng/m3 theo Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ.

Giá nước cho sinh hoạt của các hộ dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương như đã nêu trên tăng là do các khoản chi phí hợp lý cấu thành tăng làm cho đơn giá nước cho sinh hoạt tăng. Qua so sánh cũng tương đương với mức giá của một số tỉnh như: Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Phước.

10. Cử tri Nguyễn Văn Nết, khu phố 6, phường Phú Hòa: Đề nghị ngành chức năng xem xét đấu nối hệ thống chiếu sáng tại khu tập thể khu dân cư Đài truyền hình tỉnh Bình Dương.

Sở Xây dựng trả lời: Vấn đề này, UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện.

11. Cử tri Lâm, khu phố 1, phường Phú Hòa: Đề nghị trả lời cho người dân biết về việc thu phí xử lý nước thải môi trường thu phí của người dân sử dụng nhằm mục đích gì?

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải là công cụ kinh tế trong quản lý môi trường dựa trên nguyên tắc "người gây ô nhiễm phải trả tiền". Việc thu phí nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và ý thức tổ chức công dân trong xử lý nước thải giảm thiểu ô nhiễm và tiết kiệm tài nguyên. Tại Việt Nam, việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải được thực hiện từ năm 2003 theo Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ và nay thực hiện theo Nghị định 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ (sau đây gọi là Nghị định 53/2020/NĐ-CP).

Theo khoản 2 Điều 2 Nghị định 53/2020/NĐ-CP thì đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường là nước thải công nghiệp thải vào nguồn tiếp nhận nước thải và nước thải sinh hoạt. Theo quy định tại Điều 9 của Nghị định 53/2020/NĐ-CP thì nguồn phí thu được sẽ được nộp vào ngân sách địa phương để sử dụng cho công tác bảo vệ môi trường; bổ sung nguồn vốn hoạt động cho Quỹ bảo vệ môi trường của địa phương để sử dụng cho việc phòng ngừa, hạn chế, kiểm soát ô nhiễm môi trường do nước thải, tổ chức thực hiện các giải pháp, phương án công nghệ, kỹ thuật xử lý nước thải; còn 25% trên tổng số tiền phí bảo vệ môi trường thu được cho tổ chức thu phí để trang trải chi phí cho hoạt động thu phí theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí.

12. Cử tri khu phố 6, phường Phú Hòa: Ý kiến trả lời của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, đến nay Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chưa bàn giao khu tập thể của cán bộ, nhân viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Vì vậy, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sớm bàn giao khu tập thể cho UBND thành phố tiếp nhận, quản lý.

Đài Phát thanh và Truyền hình trả lời: 

Vào năm 2016, Đài Phát thanh và Truyền hình đã có công văn số 505/PTTH-TCHC ngày 29/9/2016 kính gửi Phòng Quản lý đô thị, Ủy ban nhân dân TP.Thủ Dầu Một để xin chuyển giao khu nhà ở cán bộ viên chức Đài. Sau đó Đài nhận được công văn hướng dẫn số 263/QLĐT-GT ngày 21/10/2016 của Phòng Quản lý đô thị, Ủy ban nhân dân TP.Thủ Dầu Một để chuyển một số văn bản hồ sơ liên quan đến khu nhà ở này. Tuy nhiên sau đó chưa nhận được hướng dẫn thêm để hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết. Trong thời gian tới đây, Đài Phát thanh và Truyền hình sẽ tiếp tục liên hệ với các cấp, ngành liên quan để làm các thủ tục bàn giao theo quy định./.

13. Cử tri Nguyễn Thanh Lê, khu phố 6, phường Phú Mỹ: Phản ánh Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Bình Dương phát nội dung không đúng theo lịch phát sóng của chương trình; đề nghị Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Bình Dương có giải pháp khắc phục.

Đài Phát thanh và Truyền hình trả lời:  

- Lịch phát sóng chương trình của Đài thường được quảng bá 15 ngày trước ngày phát sóng. Đây là lịch phát sóng dự kiến có thể thay đổi. Thực tế có nhiều thay đổi trong kế hoạch phát sóng của các phòng, hoặc kế hoạch trao đổi chương trình của Đài với các đối tác.

- Lịch phát sóng của Đài còn bị thay đổi bởi các chương trình tiếp sóng các chương trình, sự kiện chính trị quan trọng của các Đài bạn và Đài Truyền hình Việt Nam....

- Một số chương trình của Đài Bình Dương phát sóng sau chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam đã phải hủy bỏ khi chuong trình tiếp sóng Thời sự Đài THVN quá dài, chiếm mất thời lượng.

Nếu so sánh giữa chương trình được giới thiệu quảng bá trên báo hoặc quảng bá trước trên Đài và thực tế phát sóng, có vài chương trình thay đổi hoặc bị hủy phát sóng vì các lý do khách quan nêu trên. Tuy nhiên, những sự thay đổi đó đều được BTV thông báo trong chương trình phát sóng cập nhật hàng ngày được phát sóng trên các kênh vào thời điểm sáng, trưa và tối. Những thay đổi đột xuất đều có cập nhật trong "Chương trình thông báo lịch phát sóng hàng ngày lúc 5giờ 30, 12 giờ và 19 giờ".

14. Cử tri Lê Thị Thảo, khu phố 2, phường Phú Mỹ: Phản ánh việc trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống bưu điện cho người dân chưa thuận tiện, người dân phải đến bưu điện để nhận tiền mặt. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cho người dân được nhận tiền tại trụ sở UBND phường.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh trả lời:

Từ năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức có văn bản đồng ý triển khai phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống Bưu điện trong cả nước. BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cũng đã ký thỏa thuận hợp tác triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống các Bưu cục của ngành Bưu điện. Đây cũng là giải pháp cải cách thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công và đảm bảo an toàn quỹ trong hoạt động chi trả các chế độ BHXH do ngành Bưu điện đảm nhận, tại tỉnh Bình Dương Ủy ban nhân tỉnh cũng đã đồng ý phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống Bưu điện trong toàn tỉnh và triển khai cùng với cả nước từ 2013.

Thực hiện chỉ đạo của Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, thời gian qua, ngành BHXH đã đặc biệt quan tâm đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng (thẻ ATM) để phục vụ người tham gia ngày càng tốt hơn. Vì vậy để thuận tiện trong việc nhận lương hưu cử tri có thể liên hệ điểm chi trả lương hưu của Bưu điện làm thủ tục nhận lương hưu qua tài khoản ATM hàng tháng, mà không phải đến trực tiếp nhận tiền mặt.

Việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hiện nay được thực hiện thông qua tổ chức dịch vụ công theo quy định. Hiện tại chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng tại địa bàn tỉnh Bình Dương do Bưu điện điện tỉnh Bình Dương thực hiện. Cụ thể, tại phường Phú Mỹ-Tp Thủ Dầu Một- tỉnh Bình Dương, lịch chi trả là ngày 05 (mồng năm) hàng tháng được Bưu điện thông báo cho người hưởng, điểm chi trả tại trụ sở UBND phường Phú Mỹ. Trường hợp ngày 05 hàng tháng người hưởng không đến điểm chi trả là UBND phường để nhận tiền, người hưởng có thể đến nhận tiền của tháng đó tại Bưu điện thành phố Thủ Dầu Một từ ngày 06 đến ngày 25.

15. Cử tri Phạm Phương Quý, Thái Văn Rương, khu phố 3; Cử tri Trần Văn Đức, khu phố 5, phường Hòa Phú: Phản ánh Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương có thái độ phục vụ, chữa trị cho bệnh nhân không tận tình, chu đáo. Đề nghị chấn chỉnh đội ngũ y bác sĩ để phục vụ nhân dân tốt hơn.

Sở Y tế trả lời:  

Thực hiện Thông tư 07/2014/TT-BYT và Quyết định số 2151/QĐ-BYT, Bệnh viện liên tục triển khai các hoạt động như: tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp cho cán bộ y tế, thành lập tổ công tác xã hội, tăng cường tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh qua đường dây nóng và hòm thư góp ý,... Bệnh viện đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra thường quy, cũng như đột xuất về kỹ năng giao tiếp và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Từ đó, đưa ra những điểm hạn chế cần cải tiến, xử lý nghiêm những trường hợp để xảy ra sai sót, phát huy những kết quả tốt đã đạt được. Qua thời gian triển khai kiểm tra, giám sát việc thực hiện, Bệnh viện ghi nhận thái độ phục vụ, ứng xử nhân viên bệnh viện ngày càng hoàn thiện hơn. Đồng thời, Bệnh viện vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động nêu trên để ngày càng hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một vài cá nhân có thái độ phục vụ, chữa trị cho bệnh nhân chưa tận tình, chu đáo, bệnh viện sẽ có hình thức xử lý nghiêm đối với các cá nhân này.

16. Cử tri Nguyễn Trọng Quyết, khu phố 5; Cử tri Phạm Phương Quý, khu phố 3, phường Hòa Phú: Đề nghị lắp đặt đèn chiếu sáng tại tuyến đường 32, 5C, 7B và bổ sung thêm đèn chiếu sang tại tuyến đường 15, 17 để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong khu liên hợp.

Sở Xây dựng trả lời: Vấn đề này, UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện.

17. Cử tri Thái Văn Rương, khu phố 3, phường Hòa Phú: Phản ánh về vấn đề ô nhiễm môi trường tại Khu công nghiệp VSIP II, các công ty trong Khu công nghiệp lợi dụng lúc trời mưa lén xả chất thải ra Suối cầu Thợ Ụt gây ô nhiễm môi trường dòng suối. Đề nghị ngành chức năng tổ chức kiểm tra giám sát về việc xả chất thải của khu công nghiệp gây ô nhiễm môi trường và xử lý theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:  

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Tân Uyên và Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam – Singapore và ông Thái Văn Rương (cử tri phản ánh) tiến hành khảo sát các nguồn thải vào suối Cái, đoạn qua cầu Thợ Ụt vào ngày 02 tháng 12 năm 2020. Kết quả khảo sát cho thấy:

Đoạn suối Cái chảy qua cầu Thợ Ụt bắt nguồn từ Kênh tiêu Hòa Lợi là nơi tiếp nhận nước thải sau xử lý và nước mưa của Khu công nghiệp VSIP II, VSIP II-A,  Khu công nghiệp Đồng An 2; nước thải sinh hoạt, nước mưa của khu dân cư Phú Chánh A, khu dân cư Phú Chánh B và một phần nước thải sinh hoạt từ Khu liên hợp Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Bình Dương, xung quanh khu vực này không có cơ sở sản xuất nào, chỉ là khu vực canh tác hoa màu của người dân. Tổng lưu lượng nước thải đoạn suối Cái, chảy qua cầu Thợ Ụt có lưu lượng khoảng 22.000 m3/ngày, trong đó nước thải công nghiệp có lưu lượng khoảng 20.000 m3/ngày và nước thải sinh hoạt từ các khu vực dân cư khoảng 2.000 m3/ngày. Tại thời điểm khảo sát chất lượng nước suối Cái, đoạn qua cầu Thợ Ụt khá tốt, nước trong, không có mùi. Theo ý kiến của ông Thái Văn Rương thì trước đây có một số thời điểm nước suối cầu Thợ Ụt chuyển màu đen, tuy nhiên hiện tại thì dòng suối không có dấu hiệu bất thường, nước trong.

Qua kiểm tra, giám sát thông qua hệ thống quan trắc nước thải tự động và lấy mẫu định kỳ hàng tháng cho thấy các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp VSIP II, VSIP II-A và Khu Công nghiệp Đồng An đã đấu nối nước thải về Nhà máy xử lý nước thải tập trung của các khu công nghiệp để xử lý; nước thải sau xử lý của các khu công nghiệp đạt quy chuẩn môi trường. Tuy nhiên vào thời điểm tháng 08 năm 2019, hệ thống thu gom nước thải của Công ty TNHH V&S Packaging Việt Nam nằm trong Khu công nghiệp VSIP II-A bị sự cố bể đường ống thu gom nước thải để nước thải mực in có màu xanh đen chảy ra cống thoát nước mưa của khu công nghiệp và chảy vào suối Cầu Thợ Ụt gây ô nhiễm. Ngay khi xảy ra vụ việc, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore kịp thời kiểm tra, xử lý đối với Công ty và Công ty đã cải tạo và khắc phục ngay sự cố.

Như vậy, các nguồn thải công nghiệp thải ra suối Cái, đoạn cầu Thợ Ụt đã được kiểm soát. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân trong Khu dân cư Phú Chánh A, Phú Chánh B chưa đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của các khu dân cư; đồng thời một phần nước thải của khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Bình Dương thải ra suối Cái và đây là một trong những nguyên nhân làm ô nhiễm suối Cái đoạn qua cầu Thợ Ụt vào một số thời điểm.

Để cải thiện chất lượng nước mặt suối Cái, đoạn qua cầu Thợ Ụt, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP (Becamex IDC) rà soát lại việc đấu nối của các hộ dân trong Khu dân cư Phú Chánh A, Phú Chánh B vào hệ thống thu gom nước thải của khu dân cư, đảm bảo toàn bộ nước thải được xử lý đạt quy chuẩn môi trường; đấu nối toàn bộ nước thải của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ và các hộ dân trong khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Bình Dương về nhà máy xử lý nước thải đô thị Thủ Dầu Một để xử lý, không để tình trạng nước thải chưa qua xử lý chảy vào suối Cái. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp tăng cường kiểm soát ô nhiễm đối với các doanh nghiệp và khu công nhiệp có lưu vực xả thải vào suối Cái, đoạn qua cầu Thợ Ụt.

18. Cử tri Nguyễn Văn Hoành, khu phố 2, phường Định Hòa: Phản ánh sau nội dung trả lời của UBND tỉnh tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh, đến nay khu tái định cư thuộc Khu quy hoạch các bệnh viện và một số công trình Nhà nước tại phường Định Hòa vẫn chưa được hoàn thiện như: cở sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh, chưa đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu của người dân (chưa đấu nối hệ thống thoát nước, nước sinh hoạt, không có đèn chiếu sáng, nước sạch, nhà vệ sinh không thoát được…) gây hôi thối, mất vệ sinh ảnh hưởng đến đời sống của người dân; người dân được cấp nền tái định cư nhưng chưa được cấp giấy CNQSD đất. Đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh sớm hoàn thành cơ sở hạ tầng và đề nghị cấp giấy CNQSD đất để đảm bảo cuộc sống cho người dân tại khu tái định cư.

Ban Quản lý Dự án ĐTXD tỉnh trả lời:

- Khu tái định cư Định Hòa giai đoạn 1 hiện nay đã được thi công hoàn chỉnh với các hạng mục: san nền, giao thông, cấp, thoát nước, điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc một cách đồng bộ và được kết nối với các tuyến đường trục của Khu quy hoạch xây dựng các bệnh viện và một số công trình của Nhà nước. Cụ thể:

+ Hệ thống điện sinh hoạt: đã hoàn tất và bàn giao cho Điện lực Thủ Dầu Một vận hành, cấp điện cho hộ dân.

+ Cấp nước: đã đấu nối và hiện Chi nhánh cấp nước Thủ Dầu Một đã cấp nước cho hộ dân.

+ Hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước mưa, nước thải đã thi công hoàn chỉnh. Ban đã đề nghị UBND thành phố Thủ Dầu Một tiếp nhận bàn giao từ năm 2018. Tuy nhiên, tại thời điểm này, các hệ thống trên chưa được kết nối với hạ tầng đường trục giao thông chính thuộc khu quy hoạch nên UBND thành phố Thủ Dầu Một chưa đồng ý tiếp nhận. Do đó, khu vực này chưa có điện chiếu sáng, hệ thống giao thông, thoát nước không được duy tu thường xuyên nên không đảm bảo thoát nước và vệ sinh môi trường.

Đến nay, các hệ thống hạ tầng đã cơ bản được đấu nối hoàn chỉnh. Hiện, Ban đang tiếp tục đề nghị UBND thành phố Thủ Dầu Một sớm tiếp nhận công trình trong quý I/2021. Khi đó các vấn đề như chiếu sáng, duy tu thường xuyên, đảm bảo thoát nước, vệ sinh môi trường khu Tái Định cư sẽ được giải quyết.

19. Cử tri Tô Xuân Toàn, khu phố 8, phường Định Hòa: Phản ánh Ông được cấp thẻ BHYT hưu trí (Mã thẻ HT 2747424337815). Lúc trước, khi đi khám chữa bệnh được miễn 100% chi phí. Tuy nhiên, nay ông đi khám chữa bệnh phải trả tiền nằm viện, tiền kim tiêm, chuyền nước, băng keo…và không được BHYT thanh toán lại. Đề nghị cơ quan BHXH xem xét lại.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh trả lời:

Ngày 24/12/2019, BHXH tỉnh ban hành Công văn số 2328/BHXH-GĐBHYT về việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) khi đi khám bệnh, chữa bệnh gửi đến Sở Y tế tỉnh tại Công văn 2328/BHXH-GĐBHYT BHXH tỉnh đề nghị Sở Y tế tỉnh phối hợp chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT trên địa bàn tỉnh thực hiện việc tiếp nhận người bệnh BHYT theo đúng quy định tại Điều 14, 15, Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định mức hưởng và thủ tục KCB BHYT.

Đối với trường hợp của ông Tô Xuân Toàn Mã thẻ HT 2747424337815, đề nghị ông bổ sung thêm thông tin: tên cơ sở khám chữa bệnh khi ông đi khám chữa bệnh ông phải trả tiền nằm viện, tiền kim tiêm, chuyền nước, băng keo….

Căn cứ vào thông tin do ông cung cấp, BHXH tỉnh đề nghị Sở Y tế tỉnh phối hợp chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT trên địa bàn tỉnh thực hiện việc tiếp nhận người bệnh BHYT theo đúng quy định tại Điều 14, 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định mức hưởng và thủ tục KCB BHYT.

20. Cử tri Tô Xuân Toàn, khu phố 8, phường Định Hòa: Tuyến đường ĐT 741 đến nay vẫn chưa thực hiện hoàn chỉnh; Đề nghị tỉnh sớm đầu tư tuyến đường này để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Hiện Công trình: Nâng cấp, mở rộng ĐT.741 đã thi công hoàn thành phần mặt đường, còn vướng 800m vỉa hè (hai bên tuyến) và 231m cống dọc do người dân không đồng tình bàn giao mặt bằng, cản trở thi công, kèo dài nhiều năm qua;

Thời gian qua, UBND tỉnh, các sở ngành, địa phương hữu quan đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp như: tổ chức đối thoại, vận động các hộ dân, rà soát bổ sung thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về đền bù, giải phóng mặt bằng. Nhưng đến nay người dân vẫn chưa đồng tình bàn giao mặt bằng.

Để giải quyết các bất cập trên, UBND thành phố Thủ Dầu Một, UBND thị xã Bến Cát, cùng với các ngành, các cấp đang tiếp tục vận động người dân bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư thi công hoàn thành công trình.

21. Ông Lại Mạnh Đấu, khu phố 2, phường Phú Lợi:

- Phản ánh Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở ấp, ở khu phố còn một số điểm chưa phù hợp, nhất là đối với các trường hợp kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nhưng không được hưởng hỗ trợ kiêm nhiệm hoặc như chức danh Thanh tra nhân dân ở cấp xã là kiêm nhiệm nhưng ở các ấp, khu phố là được bầu cử đàng hoàng nhưng lại không được hỗ trợ,…Vì vậy, đề nghị các ngành chức năng xem xét lại những bất cập trong Nghị quyết trên.

Đồng thời đề nghị khi xem xét hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND thì cần xét tình hình thực tế đặc thù, quy mô lớn, nhỏ ở từng khu vực, từng địa phương (vì có khu vực đông dân cư, công việc nhiều nhưng lại có khu vực ít dân cư,… ) không nên hỗ trợ bằng nhau sẽ thiệt thòi cho các địa phương có đặc thù, quy mô lớn hơn.

Sở Nội vụ trả lời:  

(1) Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ quy định "Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận" và giao UBND tỉnh trình HĐND "Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố" và ở ấp, khu phố không có Ban thanh tra nhân dân.

Do đó, Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND quy định phụ cấp kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố là phù hợp. 

Kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã do ngân sách địa phương bảo đảm và thực hiện theo Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính.

(2) Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND quy định mức phụ cấp chức danh, hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động của ấp, khu phố tùy thuộc vào quy mô số hộ gia đình thuộc ấp, khu phố và quyết định phân loại đơn vị hành chính, như sau:

- Khoản 2 Điều 2:

"2. Phụ cấp chức danh người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố: 1,0 x mức lương cơ sở/người/tháng.

Đối với ấp có từ 350 hộ gia đình trở lên hoặc ấp thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, mức phụ cấp như sau:

- Bí thư chi bộ ấp:  1,70 x mức lương cơ sở/người/tháng;

- Trưởng ấp và Trưởng ban công tác mặt trận ấp: 1,65 x mức lương cơ sở/người/tháng".

- Khoản 2 Điều 3:

 "2. Hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố, bao gồm:

a) Hỗ trợ hàng tháng: 0,50 x mức lương cơ sở/người/tháng.

b) Đối với ấp có từ 350 hộ gia đình trở lên hoặc ấp thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, mức hỗ trợ hàng tháng là 0,35 x mức lương cơ sở/người/tháng."

- Khoản 2 Điều 5:

"2. Khoán kinh phí hoạt động của ấp, khu phố

a) Kinh phí hoạt động của ấp

- Ấp thuộc cấp xã loại 1: 4.000.000 đồng/tháng;

- Ấp thuộc cấp xã loại 2, loại 3: 3.000.000 đồng/tháng.

b) Kinh phí hoạt động của khu phố

- Khu phố thuộc cấp xã loại 1: 5.000.000 đồng/tháng;

- Khu phố thuộc cấp xã loại 2: 4.000.000 đồng/tháng".

22. Bà Hồ Thị Kim Thanh, khu phố 4, phường Phú Lợi: Phản ánh tuyến đường Mỹ Phước Tân vạn hiện nay thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, gần như là "điểm đen" về tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, người dân đi lại trên tuyến đường này rất lo sợ. Vì vậy, tôi đề nghị các ngành chức năng xem xét, khẩn trương có những giải pháp để khắc phục, hạn chế tai nạn giao thông trên tuyến đường trên.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn là trục giao thông vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp đến các đầu mối giao thông quốc gia, các cảng và ngược lại. Từ khi đưa vào khai thác  đến nay, lưu lượng giao thông (nhất là các phương tiện container, tải nặng) gia tăng về số lượng và tải trọng. Khi không có lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, các phương tiện container, tải nặng, xe con,... lưu thông vào làn đường dành cho xe 02 bánh, cùng với ý thức của người tham gia giao thông chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ chưa cao, dẫn đến có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường này.

+ Để khắc phục, hạn chế tai nạn giao thông trên tuyến đường này, Sở GTVT đã phối kết hợp với cảnh sát giao thông tỉnh, Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Thanh tra GTVT, Cảnh sát giao thông, phòng Quản lý đô thị của thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An kháo sát các bất cập về hệ thống báo hiệu đường, phân luồng các phương tiện giao thông theo giờ; Hiện đã báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện;

+ Xin thông tin thêm cho Quý cử tri về giải pháp căn cơ nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến đường này; HĐND, UBND tỉnh đã có chủ trương đầu tư các dự án sau:

Dự án: Cải tạo hạ tầng giao thông công cộng tại Bình Dương.

Dự án Tạo cảnh quan, chống ùn tắc giao thông trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, ĐT.746, ĐT.747B, ĐT.743 theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo vấn đề này tại Thông báo số 304/TB-UBND ngày 16/12/2020,  Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 5128/SGTVT-QLGT ngày 23/12/2020 đề nghị các địa phương, đơn vị rà soát khắc phục các bất cập trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn.

23. Ông Nguyễn Thái Thanh, khu phố 9, phường Phú Lợi: Phản ánh trong nhiệm kỳ qua, cử tri đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị các ngành chức năng cần có các giải pháp để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông tại các tuyến đường, giao lộ hay xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông, như: giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn + ĐT743, giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn + Huỳnh Văn Lũy, Ngã tư 550, Tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn, các tuyến đường trên địa bàn thành phố Dĩ An và thành phố Thuận An,… Tuy nhiên, các biện pháp được đề ra như làm cầu vượt, hầm chui đến nay vẫn chưa được thực hiện. Vì vậy, tôi yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, các ngành chức năng khẩn trương thực hiện các giải pháp đã đề ra để đảm bảo công tác an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:  

- Để giải quyết tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên các đoạn đường, giao lộ trên ĐT.743, Mỹ Phước – Tân Vạn, thời gian qua, Sở Giao thông vận tải đã phối kết hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh và các ngành, địa phương hữu quan khảo sát, bổ sung điều chỉnh báo hiệu đường bộ, phân luồng giao thông, …Tuy nhiên, vẫn chưa giải quyết dứt điểm tình hình ùn tắc giao thông.

- Hiện Sở GTVT sẽ tiếp tục phối hợp các sở, ngành, đơn vị tham mưu UBND tỉnh triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh, bao gồm:

+ Dự án Cải tạo hạ tầng giao thông công cộng tại Bình Dương (bao gồm đầu tư xây dựng các cầu vượt tại các giao lộ giữa đường Mỹ Phước –Tân Vạn với đường Huỳnh Văn Lũy, Phú Lợi, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Thị Minh Khai, ĐT.743 – nút giao An Phú, QL1K) đã được Bộ Giao thông vận tải thẩm định tại Công văn số 10194/BGTVT-KHĐT ngày 12/10/2020, thời gian thực hiện 2020-2025;

+ Dự án Tạo cảnh quan, chống ùn tắc giao thông trên tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn, ĐT.746, ĐT.747B, ĐT.743 theo hình thức đối tác công tư (Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20/7/2020, trong đó có xây dựng 06 cầu vượt, 06 hầm chui tuyến chính, 15 hầm chui đường ngang và 28 cầu vượt cho người đi bộ).

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo vấn đề này tại Thông báo số 304/TB-UBND ngày 16/12/2020, Sở GTVT đã có Công văn số 5128/SGTVT-QLGT ngày 23/12/2020 đề nghị các địa phương, đơn vị rà soát khắc phục các bất cập trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn.

Riêng về phân luồng giao thông để chống ùn tắc giao thông trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn, ĐT.743, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh nghiên cứu triển khai thí điểm về phân luồng giao thông theo giờ, theo tuyến đối với phương tiện container và xe tải nặng vào giờ cao điểm.

24. Bà Thái Lệ Thanh, khu phố 8, phường Phú Lợi: Bà không đồng tình với nội dung trả lời ý kiến cử tri của Công an tỉnh về việc thành lập Tổ nhân dân tự quản. Yêu cầu Công an tỉnh, các ngành chức năng cần phải thực hiện khảo sát thực tế, phải xác định được những khó khăn, vướng mắc, tồn tại và hạn chế ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện thành lập Tổ nhân dân tự quản trong thời gian qua, kịp thời khắc phục và có hướng dẫn cụ thể để cấp xã triển khai thực hiện được thuận lợi.

Công an tỉnh trả lời:  

Ngày 02/10/2020 Công an tỉnh ban hành Công văn số 397/CAT-PV01 về việc trả lời kiến nghị của cử tri Thái Lệ Thanh liên quan đến Tổ nhân dân tự quản do cử tri phản ánh, trong đó cụ thể như sau:

- Về việc xác định hộ liền kề, liền cư: Khoản 1, Điều 3, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 quy định "Tổ nhân dân tự quản ở ấp thuộc xã có từ 30 đến 100 hộ liền cư; ở khu phố thuộc phường, thị trấn có từ 50 đến 150 hộ liền cư".

+ Hộ liền cư: Là những hộ gia đình cố hộ khẩu thường trú; Là những hộ gia đình có đăng ký tạm trú, sinh sống thường xuyên, ổn định, lâu dài và có nhà riêng hoặc chỗ ở hợp pháp (trừ trường hợp thuê, mượn, ở nhờ, ở trọ).

+ Trường hợp số hộ trong tổ có nhiều hơn quy định thì có thể bố trí thêm 01 tổ phó; Khoản 2, Điều 3, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 quy định " Mỗi Tổ nhân dân tự quản có Tổ trưởng, 01 Tổ phó, các hộ gia đình là thành viên. Tùy vào tình hình thực tế tại địa phương, Tổ có trên 100 hộ liền cư ở ấp hoặc trên 150 hộ liền cư ở khu phố thì bố trí thêm 01 Tổ phó".

- Về nội dung họp dân hàng quý sẽ do ai hướng dẫn: Căn cứ Khoản 1, Điều 5, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh quy định "Tổ nhân dân tự quản chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân cấp xã và hướng dẫn hoạt động của Công an xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Công an cấp xã) và chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Ban Điều hành khu phố, ấp". Như vậy nội dung họp định kỳ hàng quý hoặc họp đột xuất của Tổ nhân dân tự quản do Công an xã, phường, thị trấn (gọi chung là Công an cấp xã) phối hợp với Ban điều hành khu phố, ấp hướng dẫn Tổ nhân dân tự quản.

- Việc tổ chức họp dân: thực hiện theo Điều 6, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND cụ thể:

" 1. Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản thường xuyên trao đổi công việc của Tổ, định kỳ mỗi quý tổ chức họp Tổ một lần hoặc họp đột xuất trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan cấp trên. Hàng tháng tổng hợp tình hình hoạt động của Tổ báo cáo Ban điều hành khu phố, ấp.

2. Tổ trưởng phải chuẩn bị báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Tổ; phổ biến các văn bản, chỉ đạo của cấp trên, thông báo tình hình an ninh trật tự và hoạt động của Tổ; lắng nghe, ghi nhận những ý kiến của cán bộ và nhân dân trong Tổ về tình hình an ninh, trật tự, kết quả thực hiện các phong trào để phản ánh cho Ban điều hành khu phố, ấp, cảnh sát khu vực và công an viên phụ trách ấp".

- Về thẩm quyền công nhận Tổ nhân dân tự quản: Căn cứ Khoản 4, Điều 10, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh quy định: "Ủy ban nhân dân cấp huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm chỉ đạo việc thành lập, quản lý, tổ chức hoạt động của Tổ nhân dân tự quản theo Quy định này", do đó UBND cấp huyện là cấp chỉ đạo, lãnh đạo UBND cấp xã thực hiện. Căn cứ Khoản 5, Điều 10, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh quy định:"Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quy định này, chỉ đạo, quản lý, tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản theo thẩm quyền; thực hiện chế độ, chính sách, tổ chức tập huấn và đảm bảo kinh phí cho Tổ nhân dân tự quản hoạt động; tạo mọi điều kiện để Tổ nhân nhân tự quản hoàn thành nhiệm vụ". Như vậy trên cơ sở kế thừa số Tổ nhân dân tự quản hiện có, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn là cấp có thẩm quyền ra quyết định công nhận việc thành lập Tổ nhân dân tự quản.

- Về việc thực hiện chế độ hỗ trợ cho Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản: Chính sách hỗ trợ đối với Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản do Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thực hiện theo Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật hiện hành (Tổ trưởng: 0,20 x mức lương cơ sở/người/tháng; Tổ phó: 0,15 x mức lương cơ sở/người/tháng).

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã ban hành Công văn số 349/CAT-PV05 ngày 17/10/2019 về việc trao đổi, hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, đồng thời chỉ đạo Trưởng Công an thành phố Thủ Dầu Một về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở đó, Công an thành phố Thủ Dầu Một đã chỉ đạo Công an phường Phú Lợi tiến hành rà soát các hộ dân trên địa bàn, lên sơ đồ địa giới hành chính các Tổ nhân dân tự quản tại địa phương để trình UBND phường xem xét ra quyết định.

Mặt khác, dự kiến trong quý I/2021, Công an tỉnh sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành sơ kết việc triển khai thực hiện Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 để đánh giá toàn diện và trên cơ sở đó rà soát, đề xuất, sửa đổi bổ sung một số nội dung của 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 cho phù hợp với tình hình hiện nay.

25. Ông Bùi Xuân Thoại, khu phố 8, phường Phú Lợi: Tiếp tục đề nghị xem xét lại quy định về điều kiện hỗ trợ Người có công ngoài tỉnh phải có hồ sơ đang được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh quản lý từ 03 năm (36 tháng) trở lên theo quy định tại Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh. Nếu vẫn áp dụng như vậy thì quá thiệt thòi cho cho ông và những trường hợp tương tự vì như trường hợp của ông để đủ điều kiện được hỗ trợ thêm hàng tháng là đến ngày 01/3/2023, tuy nhiên hiện nay bản thân ông đã 75 tuổi, nhiều bệnh tật, nếu chờ đến ngày đủ diều kiện là quá dài, ông không còn đủ thời gian để có thể chờ nhận hỗ trợ theo quy định. Vì vậy, ông tiếp tục kiến nghị ngành chức năng có hướng hỗ trợ xem xét tạo điều kiện cho ông và nên xem xét điều chỉnh rút ngắn lại thời gian quản lý hồ sơ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đối với những trường hợp cán bộ trước đây công tác tại tỉnh Sông Bé như ông.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:  

Ngày 20/7/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ một số đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Nghị quyết số 08), trong đó tại nhóm đối tượng 3, quy định: Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế (là người tham gia kháng chiến trong khoảng thời gian từ ngày 19/8/1945 đến ngày 30/4/1975 đã được Nhà Nước tặng Huân chương Kháng chiến hoặc Huân chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến hoặc Huy chương Chiến thắng) hưởng trợ cấp một lần ngoài ra không hưởng chế độ nào khác được hỗ trợ thêm hàng tháng bằng 0,3 lần (30%) mức chuẩn hiện hành (theo quy định của Chính phủ). Và điều kiện hỗ trợ là phải có hồ sơ đang được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương quản lý từ 03 năm (36 tháng) trở lên. 

Trường hợp của ông Bùi Xuân Thoại, đã phản ánh nội dung này và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã trả lời theo Công văn số 4661/UBND-TH ngày 22/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phân công trả lời kiến nghị cử tri gửi đến sau kì họp thứ 15 – HĐND tỉnh khóa IX, cụ thể:

Ông Bùi Xuân Thoại đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế theo Quyết định số 2499/QĐ-UB ngày 11/10/2001. Ngày 18/3/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước lập và di chuyển hồ sơ hưởng trợ cấp một lần của ông về tỉnh Bình Dương để quản lý và thực hiện các quyền lợi chính trị cho ông theo quy định kể từ tháng 03/2020. Do vậy, ông chưa đủ điều kiện để được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND quy định.

26. Bà Thái Việt Thủy, khu phố 8, phường Phú Lợi: Phản ánh việc lấy các Huân chương, Huy chương hoặc các hình thức khen thưởng khác ra để sử dụng là tình tiết giảm nhẹ cho các cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, pháp luật, truy tố hình sự là không phù hợp vì có thể các Huân chương, Huy chương hoặc khen thưởng đó được xét trao tặng trong thời gian mà các cán bộ, công chức đó có sai phạm. Vì vậy, đề xuất các ngành chức năng xem xét kiến nghị cấp trên thu hồi các Huân chương, Huy chương hoặc hình thức khen thưởng khác mà những cán bộ, công chức có sai phạm, bị truy tố hình sự nhận được trong thời gian xảy ra sai phạm, chứ không lấy đó ra để áp dụng là tình tiết giảm nhẹ tội cho các đối tượng đó.

Sở Nội vụ trả lời:  

Đây là nội dung được quy định trong Bộ luật hình sự.

Riêng lĩnh vực khen thưởng hiện nay được quy định bởi Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và Thông tư 12/2019/TT-BNV ngày 4/11/2019 của Bộ Nội vụ.

Căn cứ các quy định nêu trên, việc xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được thực hiện từ cơ sở và đảm bảo chặt chẽ, thống nhất. Trong đó, Điều 96, Luật thi đua, khen thưởng 2003, Điều 78 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, Điều 2, Thông tư 12/2019/TT-BNV ngày 4/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định rõ:

"Đối với tập th, cá nhân trong thời gian cơ quan có thm quyn đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ thì chưa khen thưng".

"Người nào gian dối trong việc kê khai thành tích để được khen thưởng thì bị huỷ bỏ quyết định khen thưởng và bị thu hồi hiện vật và tiền thưởng đã nhận; tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà còn bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật".

Theo đó, nếu có trường hợp gian dối trong việc kê khai thành tích để được khen thưởng thì cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ quyết định khen thưởng, thu hồi hiện vật và tiền thưởng kèm theo. Do đó, cá nhân không thể sử dụng các loại hình khen thưởng đó như một trong các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự.

II. Thành phố Thuận An

1. Cử tri phường Thuận Giao: Phản ánh tình trạng kẹt xe ngày càng nghiêm trọng trên tuyến ĐT 743; Mỹ Phước Tân Vạn; Đại lộ Bình Dương (Đoạn từ Nghĩa Trang liệt sĩ Tỉnh đến Ngã Tư Hòa Lân) gây khó khăn cho người dân đi lại. Đề nghị xem lại việc bố trí giờ cho các phương tiện tham gia lưu thông hợp lý để tránh kẹt xe.  

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Để khắc phục tình trạng kẹt xe trên các đoạn đường ĐT.743, Mỹ Phước – Tân Vạn, Quốc lộ 13 (đoạn từ Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh đến ngã tư Hòa Lân) thời gian qua, Sở Giao thông vận tải đã phối kết hợp cùng với Cảnh sát giao thông tỉnh, Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Thanh tra GTVT, Cảnh sát giao thông, phòng Quản lý đô thị của thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An kháo sát các bất cập về hệ thống báo hiệu đường, phân luồng các phương tiện giao thông theo giờ; UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo vấn đề này tại Thông báo số 304/TB-UBND ngày 16/12/2020, Sở GTVT đã có Công văn số 5128/SGTVT-QLGT ngày 23/12/2020 đề nghị các địa phương, đơn vị rà soát khắc phục các bất cập trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn.

2. Cử tri Phường Thuận Giao:

(1) Đề nghị xem xét giải quyết việc các xe khách dừng đỗ xe ở Đại lộ Bình Dương không đúng nơi quy định gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông.

(2) Kiến nghị tuần tra, kiểm tra, xử lý trường hợp một nhóm đối tượng tổ chức chạy xe mô tô nẹt pô lớn trên tuyến Đại lộ Bình Dương gây nguy hiểm cho người tham gia lưu thông.

Công an tỉnh trả lời:

(1) Đề nghị xem xét giải quyết việc các xe khách dừng đỗ xe ở Đại lộ Bình Dương không đúng nơi quy định gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông:

  - Tuyến Đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13) từ giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai + Quốc Lộ 13 đến Cổng chào Bình Dương thuộc phường Vĩnh Phú, cơ quan chức năng bố trí 05 điểm dừng xe đón, trả khách tuyến cố định. Đoạn Đại lộ Bình Dương từ giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai + Quốc Lộ 13 đến ngã 3 Việt Hương thuộc phường Thuận Giao có bố trí 01 điểm đón khách tuyến cố định cách ngã 4 Hòa Lân 50m theo hướng Thủ Dầu Một về hướng Thành phố Hồ Chí Minh. Lượng xe khách có nhu cầu đón, trả khách tại đây rất lớn, do vậy có xảy ra việc xe khách đón, trả khách ngoài vị trí quy định, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc xử lý xe khách dừng đỗ, đón trả khách gây nguy hiểm cho tham gia giao thông.

Hàng ngày, Công an tỉnh bố trí 02 tổ Cảnh sát giao thông chia làm 04 ca thực hiện tuần tra lưu động kết hợp điều tiết giao thông khu vực này và bố trí, phân công 02 ca/ngày tổ Cảnh sát trật tự tiến hành tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, tập trung xử lý các trường hợp vi phạm về dừng xe, đỗ xe sai quy định, đón trả khách sai quy định… Qua đó, từ đầu năm đến nay, đã phát hiện lập 683 biên bản, xử phạt với số tiền gần 400.000.000đ

- Trong thời gian tới, để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 13 nói chung và tại khu vực được cử tri phản ánh, Công an tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch phối hợp Thanh tra Sở Giao thông vận tải tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tại đây; triển khai các kế hoạch chuyên đề về xử lý tình trạng "xe dù bến cóc"; tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, kiên trì các giải pháp trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật một cách sâu rộng, với nhiều nội dung phong phú, phù hợp với từng đối tượng; ra quân thường xuyên kiểm tra, phúc tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm như: kinh doanh, buôn bán vật liệu xây dựng, phế liệu, vá vỏ, treo, gắn biển quảng cáo, dừng, đỗ không đúng quy định… và kiên quyết không để tình trạng tái lấn chiếm nhằm lập lại hành lang an toàn đường bộ, bảo đảm mỹ quan đô thị tại địa phương. Đồng thời, kiến nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh di dời và bố trí điểm đón, trả khách đến nơi phù hợp.

(2) Kiến nghị tuần tra, kiểm tra, xử lý trường hợp một nhóm đối tượng tổ chức chạy xe mô tô nẹt pô lớn trên tuyến Đại lộ Bình Dương gây nguy hiểm cho người tham gia lưu thông:

Ngay từ đầu năm, Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 211/KH- CAT-PC08, ngày 21/4/2020 về phòng, chống đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh. Công tác phòng, chống đua xe, nhóm thanh thiếu niên tụ tập chạy xe thành đoàn, nẹt pô được tiến hành thường xuyên, liên tục. Đồng thời, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Công tỉnh tổ chức triển khai phương án phối hợp nhiều lực lượng tổ chức mật phục, tuần tra kiểm soát, nhất là các ngảy nghỉ, lễ. Trong đó chia làm 04 ca: Phòng CSGT đảm nhận TTKS từ 10h00 cho đến 15h00; 20h- 24h00; Đội CSGT-TT Công an thành phố Thuận An đảm nhận TTKS từ 05h00- 10h00; 15h00- 20h00, lực lượng luôn có mặt trên tuyến, nhanh chóng xử lý khi có tin báo về vụ việc tụ tập chạy xe thành đoàn và tiến hành giải tán, xử lý các trường hợp vi phạm. Từ đầu năm 2020 đến nay đã lập biên bản xử lý 37 xe mô tô vi phạm chạy lạng lách, đánh võng, chạy xe thành đoàn gây cản trở giao thông trên tuyến Quốc lộ 3 thuộc khu vực cử tri phản ánh

Tuy nhiên do tuyến đường có nhiều đường nhánh, khi phát hiện lực lượng chức năng thì các đối tượng rẽ vào các đường nhánh để lẫn trốn nên việc xử lý chưa đạt hiệu quả cao. Mặt khác một số trường hợp nhóm đối tượng nhỏ, lẻ bộc phát nên khi lực lượng chức năng nhận được tin báo và đến nơi thì các đối tượng đã giải tán.

3. Cử tri phường An Phú: phản ánh việc thi công tuyến đường ĐT 743 hoàn trả mặt bằng chậm, gây khó khăn cho việc kinh doanh và lưu thông. Đề nghị đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện tuyến đường ĐT 743.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Công trình Nâng cấp, mở rộng ĐT.743 đoạn từ miếu Ông Cù đến giao lộ cầu vượt Sóng Thần do Tổng Công ty Becamex IDC làm chủ đầu tư, hiện đang triển khai thi công tại những đoạn được Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh phối hợp với UBND thành phố Thuận An, Dĩ An bàn giao mặt bằng. Việc thi công hoàn chỉnh mặt đường phải được thi công, kiểm tra, nghiệm thu từng lớp vật liệu trước khi triển khai thi công lớp vật liệu khác. Sở GTVT sẽ đôn đôn đốc Tổng Công ty Becamec IDC chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành từng đoạn tuyến.

Ngày 23/12/2020, Sở GTVT đã có Công văn số 5125/SGTVT-QLGT đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC rà soát, khắc phục, Sở GTVT sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc Tổng Công ty Becamec IDC chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành từng đoạn tuyến.

4. Cử tri phường An Phú:

(1) Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp khắc phục tình trạng kẹt xe đoạn từ Ngã 6 An Phú đến Ngã tư 550 vào các giờ cao điểm gây nguy hiểm và khó khăn cho người tham gia giao thông.

(2) Phản ánh Đường Mỹ Phước - Tân Vạn có các chỗ gợn sóng gồ ghề vẫn còn thường xuyên gây tai nạn giao thông. Kiến nghị sớm sửa chữa, khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến đường trọng điểm của tỉnh (Quốc lộ 13, ĐT.743, Mỹ Phước – Tân Vạn, …), thời gian qua, Sở GTVT đã nhiều lần phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông-Công an tỉnh và các ngành, địa phương hữu quan, đi kiểm tra khảo sát thực tế, điều chỉnh, bổ sung báo hiệu đường bộ, điều chỉnh thời lượng các pha đèn, bổ sung các biển báo cấm rẽ trái, bổ sung pha đèn, làn đường rẽ trái, …

 Tuy nhiên, do lực lượng phương tiện ngày càng gia tăng quá cao, nhất là vào các giờ cao điểm, vượt quá khả năng thông xe theo thiết kế của các tuyến đường, nên tình trạng ùn tắc giao thông vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

Giải pháp thực hiện: Sở GTVT tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh và các ngành, địa phương khảo sát và xử lý các bất cập của hạ tầng giao thông trên các tuyến đường trên, sẽ tiếp tục tham mưu đề xuất UBND tỉnh một số giải pháp ngắn hạn trước mắt nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến, giao lộ nói trên.

Sở GTVT xin thông tin thêm cho Quý cử tri được biết: Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.743 đoạn từ miếu Ông Cù đến cầu vượt Sóng Thần, trong đó có tổ chức, phân luồng giao thông lại khu vực ngã 6 An Phú, ngã tư 550. Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương hữu quan đã tích cực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư (Tổng Công ty Becamex IDC) triển khai thi công. Theo báo cáo của Tổng Công ty Becamex IDC, hiện Tổng Công ty đang tập trung triển khai thi công các đoạn đường đã bàn giao mặt bằng, riêng mặt bằng tại khu vực  ngã 6 An Phú và ngã tư 550 còn một vài hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, nên Tổng Công ty Becamex IDC chưa thể triển khai thi công tại khu vực giao lộ này

- Về sửa chữa, khắc phục mặt đường Mỹ Phước – Tân Vạn bị hằn lún vệt bánh xe: Tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn là trục giao thông  vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp đến các đầu mối giao thông quốc gia, các cảng và ngược lại. Từ khi đưa vào khai thác đến nay, lưu lượng giao thông (nhất là các phương tiện container, tải nặng)  gia tăng về số lượng và tải trọng, nên  làn đường dành cho xe tải tại các giao lộ có hiện tượng hằn lún vệt bánh xe (hiện tượng này do lưu lượng và tải trọng lớn gây ra. Hiện tượng hằn lún vệt bánh xe đã xảy ra nhiều trên các quốc lộ  trên địa bàn cả nước). Thời gian qua, Tổng Công ty Becamex IDC cũng rất nổ lực trong công tác duy tu, bảo trì tuyến đường này.  Sở GTVT xin ghi nhận, sẽ tiếp tục đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC rà soát các vị trí hằn lún vệt bánh xe phát sinh để thi công sửa chữa kịp thời nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo vấn đề này tại Thông báo số 304/TB-UBND ngày 16/12/2020, Sở GTVT đã có Công văn số 5128/SGTVT-QLGT ngày 23/12/2020 đề nghị các địa phương, đơn vị rà soát khắc phục các bất cập trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn.

5. Cử tri phường An Phú phản ánh:

 (1) Khi người dân đi khám bảo hiểm y tế ở các tuyến đa số thiếu một số loại  thuốc như: cao huyết áp, thuốc tiểu đường thì người dân phải mua bên ngoài rất bất hợp lý đề nghị ngành chức năng kiểm tra xác minh để bảo hiểm y tế được phục vụ một cách đầy đủ để người dân an tâm khi sử dụng bảo hiểm y tế.

(2) Đề nghị bệnh viện Tỉnh trả kết quả bản sao kết quả xét nghiệm, bệnh án cá nhân của người bệnh để tiện việc theo dõi sức khỏe. Trong thời gian qua bệnh viện giữ lại hồ sơ bệnh án của người dân gây khó khăn cho việc theo dõi sức khỏe khi đi khám lần sau.

Sở Y tế trả lời:

(1) Trước tiên, ngành y tế xin ghi nhận, tiếp thu ý kiến của quý cử tri. Tuy nhiên, qua kiểm tra xác minh thông tin trên tại Khoa Dược của Trung tâm Y tế Thuận An, và một số đơn vị y tế khác trên địa bàn tỉnh, thực tế hiện trạng các loại thuốc như cao huyết áp, thuốc tiểu đường, …đã có trong gói thầu từ tháng 3/2020. Các loại thuốc này đã được cung cấp đầy đủ và sử dụng tại các Bệnh viện, Trung tâm Y tế cho đến tuyến y tế cơ sở xã phường thị trấn để phục vụ người dân.

a. Về trả kết quả xét nghiệm: thực hiện theo Quyết định 1313/QĐ-BYT ngày 22/04/2013 về việc ban hành hướng dẫn quy trình khám bệnh tại Khoa khám bệnh của Bệnh viện quy định: "Người bệnh sẽ nhận phiếu chỉ định xét nghiệm từ bác sĩ khám, nộp phiếu chỉ định xét nghiệm tại nơi lấy mẫu xét nghiệm, phối hợp với kỹ thuật viên xét nghiệm để lấy mẫu xét nghiệm và quay về buồng khám bệnh. Khoa xét nghiệm thực hiện và chuyển trả kết quả xét nghiệm về buồng khám nơi Bác sĩ chỉ định. Bác sĩ ghi chép vào sổ khám bệnh của người bệnh thông tin về tình trạng bệnh, chẩn đoán, chỉ định điều trị, kê và in đơn thuốc giao cho người bệnh, đồng thời hướng dẫn người bệnh đến nơi làm thủ tục chi trả viện phí hoặc đồng chi trả bảo hiểm y tế". Ngoài ra, tại Thông tư 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 về việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh quy định: "Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức lưu phim chẩn đoán hình ảnh bằng bản điện tử hoặc phim chụp, trừ trường hợp khám, điều trị ngoại trú". Do đó, bệnh viện không thể trả kết quả xét nghiệm – chẩn đoán hình ảnh cho người bệnh khám, chữa bệnh tại bệnh viện theo quy định. Ngoại trừ, trường hợp người bệnh khám ngoại trú có chụp phim chẩn đoán hình ảnh thì bệnh viện trả phim đã chụp kèm theo bản trả lời kết quả tương ứng, người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh phải ký xác nhận đã lấy phim chẩn đoán hình ảnh.

b. Về trả hồ sơ bệnh án: Thực hiện quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 29/12/2017 quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế và Quy chế ra viện, Quy chế lưu trữ hồ sơ bệnh án ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ của Bộ trưởng Bộ Y tế, ngày 19/09/1997 quy định:"Hồ sơ bệnh án là tài liệu quan trọng phải được gìn giữ, bảo quản tốt theo đúng quy định của pháp luật về lưu trữ, hồ sơ bệnh án nội trú, ngoại trú, chuyển viện và tử vong phải được hoàn chỉnh các thủ tục hành chính theo quy chế vào viện chuyển khoa, chuyển viện, ra viện sau đó chuyển đến phòng kế hoạch tổng hợp lưu trữ theo quy định". Vì vậy, mỗi người bệnh xuất viện đều được Bệnh viện cấp giấy ra viện, đơn thuốc và thông tin trên giấy ra viện, đơn thuốc đã bao gồm đầy đủ nội dung cơ bản về tình trạng của người bệnh, để người bệnh tiện theo dõi sức khỏe và là cơ sở phục vụ cho người bệnh tái khám những lần sau. Đồng thời hồ sơ bệnh án (bao gồm xét nghiệm) được thiết lập khi người bệnh điều trị nội trú, ngoại trú sẽ được lưu trữ tại Bệnh viện theo quy định nên không thể cung cấp cho người bệnh được.

c. Về cấp bản Tóm tắt hồ sơ bệnh án: Thực hiện theo điều 11, Chương II, Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định: "Người bệnh được cung cấp thông tin tóm tắt về hồ sơ bệnh án nếu có yêu cầu bằng văn bản, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác". Vì vậy, người bệnh điều trị nội trú khi có nhu cầu biết chi tiết thông tin về quá trình điều trị, chẩn đoán, kết quả xét nghiệm - cận lâm sàng, phương pháp điều trị, kết quả điều trị…thì người bệnh có thể yêu cầu bằng văn bản để đề nghị cấp bản tóm tắt hồ sơ bệnh án.

6. Cử tri Phường An Phú phản ánh:

 (1) Công ty sản xuất cám Guyomarc'h gần Công ty Acecook sản xuất  gây ra ô nhiễm môi trường đã kiến nghị nhiều lần nhưng hiện tại vẫn chưa được giải quyết dứt điểm đề nghị các ngành chức năng của tỉnh quan tâm thêm vấn đề cử tri kiến nghị.

(2) Công ty thép, Cơ khí Hòa Phát sản xuất gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến người dân đề nghị kiểm tra xử lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

1. Đối với Công ty TNHH Guyomarc'h Việt Nam:

Công ty TNHH Guyomarc'h Việt Nam tọa lạc đường ĐT743, khu phố 1B, phường An Phú hoạt động sản xuất từ năm 2001 với ngành nghề sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản với công suất khoảng 150.000 tấn sản phẩm/năm, đã lập và được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản và thú cưng công suất 300.000 tấn sản phẩm/năm tại Quyết định số 948/QĐ-STNMT ngày 27/7/2018.

Theo phản ánh của người dân về việc Công ty TNHH Guyomarc'h Việt Nam hoạt động sản xuất thường xuyên thải khí thải có mùi hôi nồng nặc gây khó chịu cho người dân, tháng 3 năm 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh, kết quả cho thấy Công ty hoạt động với ngành nghề sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản, do đặc trưng, đặc thù ngành nghề nên việc sản xuất không tránh khỏi phát sinh mùi. Qua kiểm tra, ghi nhận Công ty đã thực hiện các biện pháp giảm thiểu mùi hôi như sau:

- Các công đoạn sản xuất được kết nối liên tục, đồng bộ, tự động khép kín; quá trình vận chuyển nguyên liệu trong nhà máy được vận chuyển bằng đường ống và băng tải kín, cân định lượng và đóng bao tự động, khép kín.

- Việc nhập nguyên liệu được Công ty chú trọng, chỉ nhập những nguyên liệu đảm bảo chất lượng, nguyên liệu khô (đã qua phơi, sấy và sơ chế), ưu tiên nhập nguyên liệu đã nghiền sẵn, không sử dụng nguyên liệu tươi, ướt gây mùi trong sản xuất, nguyên liệu được chứa trong các silo nhằm hạn chế việc bốc mùi.

- Nhà xưởng xây dựng cao, thoáng, có lắp các quạt hút công nghiệp để thông gió.

- Công ty thường xuyên vệ sinh nhà xưởng vào cuối ca sản xuất.

- Bụi thải và khí thải phát sinh trong sản xuất được Công ty thu gom, xử lý triệt để, thường xuyên vận hành, bảo trì hệ thống xử lý khí thải, kết quả kiểm tra đo đạc khí thải lò hơi đạt quy chuẩn cho phép thải ra môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty thường xuyên duy trì các biện pháp giảm thiểu mùi hôi để không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Tuy nhiên, Công ty còn tồn tại chưa có văn bản báo cáo cơ quan đã phê duyệt đề án bảo vệ môi trường về tiến độ thực hiện đề án bảo vệ môi trường; về việc hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt. Thanh tra Sở đã xử lý vi phạm hành chính với Công ty và yêu cầu thực hiện biện pháp khắc phục. Hiện nay, Công ty đã lập hồ sơ xin xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt và đang được Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét xác nhận theo quy định.

Tại thời điểm xác minh, kiểm tra ngày 01/12/2020, ông Nguyễn Xuân Điền phản ánh vào ban đêm (từ sau 23 giờ) Công ty có dấu hiệu không vận hành hệ thống xử lý bụi cám nên để phát tán bụi cám ra môi trường gây ảnh hưởng đến gia đình ông. Hiện nay, từ sau khi phản ánh ông cho biết Công ty đã khắc phục không còn bụi cám phát tán ra môi trường gây ảnh hưởng, đề nghị Công ty duy trì các biện pháp xử lý và thường xuyên vận hành các công trình xử lý môi trường để không tác động đến môi trường xung quanh.

2. Đối với Công ty TNHH Chế tạo Cơ khí Hòa Phát

Công ty TNHH Chế tạo Cơ khí Hòa Phát hoạt động từ năm 2012, sản phẩm của Công ty gồm máy trộn bê tông, máy nghiền đá và khung giàn giáo. Đến năm 2017, Công ty bổ sung thêm dây chuyền sản xuất thép cuộn mạ kẽm và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Đầu tư bổ sung dây chuyền sản xuất thép cuộn mạ kẽm với công suất 120.000 tấn/năm tại nhà máy sản xuất thiết bị nghiền đá, máy trộn bê tông, giàn giáo với tổng công suất 4.360 tấn/năm tại Quyết định số 657/QĐ-STNMT ngày 06/6/2017.

Ông Nguyễn Xuân Điền ngụ tại số nhà 182/2, khu phố 1B, phường An Phú, vị trí cách tường rào Công ty khoảng 20m phản ánh tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của Công ty TNHH Chế tạo Cơ khí Hòa Phát chủ yếu vào ban đêm làm ảnh hưởng đến đời sống gia đình ông.

Tại thời điểm xác minh, kiểm tra ngày 01/12/2020, Công ty đang hoạt động sản xuất thép cuộn mạ kẽm, bán thành phẩm của máy nghiền đá và máy trộn bê tông (chỉ đúc hàm nghiền và thùng trộn) để xuất bán. Thời gian hoạt động: 24/24 giờ đối với công đoạn sản xuất thép cuộn mạ kẽm (chủ yếu là công đoạn mạ kẽm), các công đoạn khác hoạt động đến 21 giờ. Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động vận hành của các thiết bị, máy móc, tiếng ồn đặc trưng của hoạt động sản xuất cơ khí phát sinh liên tục. Tiếng ồn phát sinh vào ban đêm như cử tri phản ánh là từ hoạt động của công đoạn mạ kẽm (hoạt động liên tục 24/24 giờ). Để đánh giá mức độ tiếng ồn ảnh hưởng đến nhà ông Nguyễn Xuân Điền, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trưng cầu đo đạc tiếng ồn tại nhà ông Điền, kết quả cho thấy mức âm tương đương vượt giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn. Trong tháng 12 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp kết quả kiểm tra, đo đạc tiếng ồn, xử lý vi phạm và yêu cầu Công ty thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đạt quy chuẩn kỹ thuật, không gây ảnh hưởng đến nhà ông Điền cũng như người dân xung quanh

7. Cử tri phường An Thạnh: Kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thoát nước Suối Cát – Bưng Bịp thuộc gói thầu số 10 trên địa bàn phường.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời:

Dự án Trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh làm Chủ đầu tư.

- Hạng mục Cống qua đường Quốc lộ 13 đã được thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2016.

- Hạng mục kênh (đoạn từ Quốc lộ 13 đến cầu Trắng) đã được thi công hoàn thành vào tháng 3/2020. Riêng đoạn kênh thuộc gói thầu số 10 (K5+643 ÷ K6+165). Hiện Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An đang thông qua phương án đền bù đợt I, dự kiến phê duyệt Phương án đền bù trong tháng 1/2021 (khoảng 70% khối lượng đền bù); sau khi bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh sẽ triển khai thi công, dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý III năm 2022.

8. Cử tri Phường An Thạnh:

(1) Kiến nghị đến lãnh đạo các cấp xem xét giải quyết chế độ BHYT đối với người có công tham gia cách mạng, và sau đó tiếp tục là cán bộ nhà nước phục vụ nhân dân chức vụ thẩm phán đến năm 1986 về hưu. Khi còn đương chức cán bộ nhà nước thì vẫn được BHYT hưởng chế độ khám trung cao, đến khi nghỉ hưu thì không còn được hưởng chế độ BHYT khám trung cao nữa mà chỉ được hưởng chế độ khám BHYT bình thường, kiến nghị lãnh đạo các cấp quan tâm giúp đỡ.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh trả lời:

Căn cứ Luật BHYT và điểm b, khoản 1, Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 về mã số ghi trên thẻ BHYT và Công văn số 4996/BHXH-CSYT ngày 29/11/2018 về việc triển khai thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. Trong đó, quy định người có công với cách mạng được cấp mã đối tượng tham gia BHYT ký hiệu là CC, bao gồm:

      - Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945;

      - Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

      - Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

      - Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

      - Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát;

      - Người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

      Nếu cử tri thuộc một trong các đối tượng có công cách mạng nêu trên, thì liên hệ với cơ quan BHXH cấp huyện nơi cư trú cung cấp các hồ sơ có liên quan để được đổi mã quyền lợi trên thẻ BHYT hưu trí qua mã người có công cách mạng được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh.

Về quyền lợi khám chữa bệnh trung cao là do Tỉnh ủy Bình Dương phê duyệt theo các Quyết định số 209-QĐ/TU ngày 22-7-2016 của Tỉnh ủy Bình Dương về việc Ban hành "Quy định tiêu chuẩn khám, điều trị bệnh cho cán bộ trung cao của Tỉnh"; Quyết định số 672-QĐ/BTCTU ngày 01-9-2016 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương về việc ban hành danh mục các nhóm đối tượng áp dụng tiêu chuẩn khám, điều trị bệnh, đề nghị cư tri tham khảo thêm các văn bản này.

 (2) Kiến nghị việc khám bệnh trung cao của các cán bộ lão thành cách mạng, thủ tục giấy tờ để được hưởng chế độ khi khám bệnh quá rườm rà gây khó khăn cho cán bộ lớn tuổi khi đến khám bệnh; công tác chăm sóc bệnh nhân trung cao của bệnh viện chưa được chu đáo và thuốc điều trị các bệnh không đủ cung cấp  phải bỏ tiền ra nhà thuốc tư nhân mua; kiến nghị lãnh đạo các cấp xem xét giải quyết.

Sở Y tế trả lời:

Tại Trung tâm Y tế Thuận An cũng vậy, việc khám bệnh, chữa bệnh cho cán bộ trung cao luôn được Trung tâm Y tế Thuận An ưu tiên thực hiện. Các khoa/phòng được quán triệt khi thực hiện công tác, đặc biệt là công tác khám chữa bệnh phải thực hiện quy trình rút gọn, ưu tiên cho cán bộ trung cao. Khi đến khám bệnh tại đơn vị, bệnh nhận được xác định là đối tượng cán bộ trung cao các khoa điều trị cụ thể là Khoa Khám bệnh sẽ cử nhân viên hướng dẫn trực tiếp, các giấy tờ (sổ khám, thẻ trung cao, thẻ BHYT,…) sẽ được kèm theo số thứ tự có đóng dấu "ƯU TIÊN". Các khâu khám bệnh, cận lâm sàng, phát thuốc,…sẽ căn cứ số thứ tự có đóng dấu và thực hiện giải quyết ưu tiên.

Đối với các khoa nội trú, luôn có chuẩn bị sẵn sàng các phòng được trang bị vật dụng, cơ sở tốt nhất để lưu trú bệnh là đối tượng cán bộ trung cao. Việc chăm sóc và điều trị được các nhân viên y tế thực hiện theo phân loại ưu tiên, cơ số thuốc điều trị được dự trù sẵn tại các khoa luôn đầy đủ. Khi điều trị nội trú trên 7 ngày tại Trung tâm Y tế Thuận An, sẽ được đơn vị gửi những phần quà động viên, thăm hỏi sức khỏe để các cán bộ trung cao an tâm điều trị.

Trong thời gian qua, Trung tâm Y tế Thuận An cũng đã thực hiện việc niêm yết thứ tự ưu tiên tại phòng khám để người bệnh và các đối tượng chính sách được cấp thẻ BHYT được biết. Trong đó đối tượng ưu tiên bao gồm: Trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng, người từ đủ 80 tuổi trở lên, người có công cách mạng, phụ nữ có thai, cán bộ trung cao - hưu trí.  Đối tượng ưu tiên nhiều nên đôi khi xảy ra trường hợp xáo trộn thứ tự ưu tiên đặc biệt vào thời điểm thứ 2 và thứ 6 hàng tuần, Trung tâm Y tế tiếp nhận lượng bệnh đến khám rất đông  trung bình 800 - 1000 lượt/ngày.

Việc tiếp nhận và thăm khám bệnh của đơn vị đã được xây dựng có quy trình cụ thể và Ban giám đốc đơn vị cũng thường xuyên quán triệt các Y, Bác sĩ của đơn vị nâng cao tinh thần phục vụ người bệnh ngày một tốt hơn và thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của cán bộ y tế do Bộ Y tế ban hành.

Tinh thần và thái độ phục vụ của nhân viên y tế luôn được Ban Giám đốc Trung tâm Y tế và lãnh đạo các khoa/phòng quán triệt thực hiện nghiệm túc quy tắc ứng xử, thái độ phục vụ người bệnh theo thông tư 07/2014-TT-BYT của Bộ Y tế. Đồng thời ban hành cụ thể trong quy chế khen thưởng, kỷ luật hình thức xử phạt các vi phạm về thái độ phục vụ, giao tiếp với người bệnh.

9. Cử tri Phường Bình Hòa: Đề nghị nạo vét các hố ga thường xuyên bị tắc nghẽn trên tuyến đường Đại lộ Bình Dương (Đoạn từ Cầu Tân Phú đến Ngã tư Cầu Ông Bố, thuộc khu phố Đông Ba, phường Bình Hòa).

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Thời gian qua, Công ty Becamex IJC đã thường xuyên nạo vét hố ga, vệ sinh mặt đường. Tuy nhiên, tình trạng người dân tập kết rác trước hố ga, che lấp hố ga thu nước vẫn còn xảy ra.

Để phát huy hiệu quả của hệ thống thoát nước trên Quốc lộ 13 tỉnh đã chỉ đạo các địa phương và lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức về thu gom rác vào đúng nơi quy định, không che miệng thu nước hố ga.

10. Cử tri phường Vĩnh Phú: Đề nghị tu sửa cổng chào Bình Dương, và hệ thống đèn trang trí, chiếu sáng tại cổng chào.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả  lời:

Về tu sửa cổng chào Bình Dương và hệ thống chiếu sáng do Tổng Công ty Becammex IDC chịu trách nhiệm, trong tháng 10/2020 do bị sự cố về điện nên bị gián đoạn trong một thời gian ngắn nhưng đến nay hệ thống đèn chiếu sáng tại Cổng chào Bình Dương đã được Tổng Công ty Becammex IDC khắc phục sửa chữa.

Về hệ thống đèn trang trí cổng chào Bình Dương do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm, do đó hàng năm để chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và sự kiện chính trị của tỉnh, đồng thời tạo vẻ mỹ quan đường phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai tổ chức lắp đặt đèn trang trí, bố trí một số tiểu cảnh là những sản phẩm, ảnh tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh vùng đất, văn hóa, con người Bình Dương, trong đó có những sản phẩm truyền thống gốm, sứ mang đặc trưng của vùng đất Thuận An. Đặc biệt, trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021 sắp tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện đang triển khai thiết kế maket để tiếp tục đầu tư, thay mới các nội dung chào mừng năm mới nhằm phục vụ các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nói chung và nhân dân Thành phố Thuận An nói riêng du xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc.

11. Cử tri phường Bình Nhâm: Kiến nghị ngành chức năng cần quan tâm, hỗ trợ hơn đến người bán vé số.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời:

Đầu năm 2020, khi dịch bệnh Covid-19 khởi phát và lây lan trong cộng đồng, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về các biện pháp phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, các ngành, các cấp, các địa phương đã tập trung triển khai nghiêm ngặt các quy định, biện pháp theo chỉ đạo của Trung ương như tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các hoạt động vui chơi giải trí, thực hiện giản cách xã hội,…Tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, tầng lớp nhân nhân, nhất là người lao động có thu nhập thấp.

Đối với ngành xổ số kiến thiết, có thời gian phải thực hiện tạm dừng hoạt động phát hành, đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập, đời sống của người bán vé số lẽ trên địa bàn tỉnh. Nhận định được tình hình khó khăn này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã kịp thời chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chính sách hỗ trợ khẩn cấp cho người bán vé số lẽ trên địa bàn tỉnh Bình Dương với mức hỗ trợ là 60.000 đồng/ người/ ngày, thời gian hỗ trợ là 15 ngày, tương ứng với số tiền là 900.000 đồng/01 người với nguồn hỗ trợ được trích từ Quỹ vì người nghèo và kinh phí của Tổng công ty Xổ sổ kiến thiết tỉnh Bình Dương. Chính sách hỗ trợ khẩn cấp, kịp thời đối với người bán vé số lẽ trên địa bàn trong thời điểm khó khăn do dịch bệnh đã thể hiện mối quan tâm sâu sắc của các cấp chính quyền, lãnh đạo tỉnh đối vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo đời sống của nhân dân lao động.

Tiếp theo đó, thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, các cấp, các ngành của tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp hỗ trợ đến các đối tượng theo hướng dẫn của Trung ương đảm bảo kịp thời, công khai minh bạch, đúng đối tượng. Trong đó, đã có 6.839 người bán vé số lẻ trên địa bàn tỉnh được nhận hỗ trợ với tổng kinh phí là 6,1551 tỷ đồng.

Đối với người bán vé số lẽ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm thực hiện theo chính sách riêng theo quy định, hướng dẫn của của Trung ương và của tỉnh với mức hỗ trợ cao hơn là 1.500.000 đồng/người.

Trong thời gian tới, diễn biến tình hình dịch bệnh còn nhiều phức tạp, ảnh hướng đến nhiều mặt của đời sống của nhân dân, người lao động có thu nhập thấp; người bán vé số lẽ trên địa bàn tỉnh với đặc điểm đa số là người lao động từ các địa phương, tỉnh thành khác đến Bình Dương sinh sống, đời sống còn nhiều khó khăn, thu nhập không ổn định cần tiếp tục nhận được được sự quan tâm hơn nữa của các cấp, các ngành. Với góc độ là cơ quan tham mưu trên lĩnh vực an sinh xã hội của địa phương, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục có sự quan tâm hơn nữa trong phối hợp tham mưu, đề xuất các chính hỗ trợ phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách, điều kiện cụ thể của tỉnh nhà trong từng thời điểm.

III. Thành phố Dĩ An

1. Cử tri các phường Tân Bình, Bình An, Bình Thắng:

Đề nghị sớm khắc phục một số tồn tại đối với tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, cụ thể:

(1) Đề nghị thực hiện vạch sơn phân làn trên toàn tuyến.

(2) Tính toán xây dựng hồ điều tiết nước để chống ngập úng trên đoạn đường Mỹ Phước - Tân Vạn, nhất là trưng dụng các hồ đá.

(3) Đề nghị xử lý tình trạng lún nhựa theo vệt bánh xe tại giao lộ đường Mỹ Phước - Tân Vạn với đường Nguyễn Thị Minh Khai và giao lộ đường Mỹ Phước - Tân Vạn với đường Cây Da - phường Tân Bình vì hiện nay tại 02 vị trí này mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

(4)  Đề nghị xử lý tình trạng ngập nước đường Mỹ Phước - Tân Vạn đoạn giao cắt giữa đường Cây da và đường Mỹ Phước - Tân Vạn vì hiện nay vẫn còn ngập nặng mỗi khi mưa xuống.

(5) Kiến nghị bố trí làn đường dành riêng cho xe hai, ba bánh vì hiện nay xe container lưu thông đoạn qua nghĩa trang Triều Châu (phường Bình An) và đoạn qua Khu du lịch Thủy Châu (phường Bình Thắng) lấn hết làn xe hai, ba bánh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông qua đoạn đường này.

(6) Đường Mỹ Phước-Tân Vạn nối dài (đoạn từ vòng xoay trước kho ngoại quan Thái Bình Shoes đến cầu vượt Tân Vạn) - phường Bình Thắng thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe, các phương tiện cơ giới như xe tải, xe container lưu thông lấn chiếm làn xe máy rất nguy hiểm, buộc các phương tiện xe máy phải chạy lên vỉa hè, chạy ngược chiều rất nguy hiểm. Một số vị trí nắp cống đã hư hỏng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. 

(7) Đoạn đường Mỹ Phước - Tân Vạn giao với Quốc lộ 1K: đèn tín hiệu giao thông và đèn đường thường xuyên hư hỏng gây mất an toàn giao thông.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

(1) Về sơn phân làn trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn: khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, vạch sơn đường giữa các làn xe được sơn đầy đủ. Tuy nhiên, lưu lượng phương tiện quá cao, nên các vạch sơn bị mờ, bong tróc, mặc dù chủ đầu tư cũng thường xuyên sơn bổ sung.

(2) Về trưng dụng các hồ đá làm hồ điều tiết nước để chống ngập úng trên đoạn đường Mỹ Phước - Tân Vạn: Sở GTVT sẽ phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan khảo sát, xem xét sáng kiến này.

(3) Về khắc phục tình trạng hằn lún vệt bánh xe: Thời gian qua, Tổng Công ty Becamex IDC cũng rất nổ lực trong công tác duy tu, bảo trì tuyến đường này. Hiện Tổng Công ty Becamex IDC vẫn đang tiếp tục sửa chữa những vị trí hằn lún vệt bánh xe phát sinh để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Sở GTVT sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc Tổng Công ty Becamex IDC rà soát khắc phục các vị trí phát sinh hằn lún vệt bánh xe nhằm đảm bảo ATGT.

(4) Về xử lý ngập nước đường Mỹ Phước – Tân đoạn giao cắt giữa đường Cây Da và đường Mỹ Phước - Tân Vạn Vạn: Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Dĩ An, hiện tại hệ thống thoát nước đường Cây Da đã thi công xong, tình trạng ngập nước khu vực Đình thần An Nhơn cơ bản đã được giải quyết. Tuy nhiên, tại một số hố ga thu nước mặt đường Mỹ Phước – Tân Vạn, tình trạng ngập nước cục bộ khi trời mưa vẫn còn xảy ra (sau khi hết cơn mưa nước rút hết) do miệng thu nước của đường Mỹ Phước – Tân Vạn nhỏ và bị người dân tập kết rác, che lấp miệng hố thu, nên không kịp thoát nước mặt đường Mỹ Phước – Tân Vạn. Sở GTVT xin ghi nhận sẽ đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC rà soát, khắc phục.

(5) Bố trí làn dành riêng cho xe hai bánh: Trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, mỗi chiều lưu thông có 03 làn xe, trong đó làn xe ngoài cùng (về phái nhà dân) dành riêng cho xe 2,3 bánh. Tuy nhiên trong thực tế, nhiều trường hợp phương tiện container lưu thông vào làn xe này, gây mất ATGT. Ngành chức năng đã xử phạt nhiều trường hợp đi sai làn đường như nêu trên.

(6) Tình trạng kẹt xe đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài (đoạn từ vòng xoay trước kho ngoại quan Thái Bình Shoes đến cầu vượt Tân Vạn): Hiện dự án đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài đến QL.1A chưa thể thi công hoàn chỉnh để thông xe ra QL.1A, cùng với giao lộ vòng xoay chưa được đầu tư đồng bộ, các phương tiện từ cầu Tân Vạn lưu thông trên ĐT.743 hướng về giao lộ Hữu Nghị quay đầu xe tại mố B cầu Bà Khâm để về thành phố Hồ Chi Minh, làm giao cắt với luồng phương tiện từ giao lộ Hữu Nghị về Đồng Nai nên dẫn đến ùn tắc giao thông keo dài;

Để giải quyết tình hình trên, Sở GTVT đang tham mưu, trình UBND tỉnh cho chủ trương đóng dãy phân cách tại mố B cầu Bà Khâm, các phương tiện từ cầu Tân Vạn hướng về Bình Dương muốn quay đầu lại để đi về thành phố Hồ Chí Minh phải đi tới giao lộ Hữu Nghị hoặc hầm chui vào khu logistic Thái Bình rồi quay đầu xe lại.

(7) Về hư hỏng đèn tín hiệu giữa QL.1K và đường Mỹ Phước-Tân Vạn: Tổng Công ty Becamex IDC đã khắc phục.

2. Cử tri Nguyễn Duy Huy, ngụ tại khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An: Phản ánh Công ty nhựa Bình Minh, tọa lạc tại khu công nghiệp Sóng Thần 1 trong quá trình hoạt động gây ô nhiễm môi trường, kiến nghị Sở Tài nguyên - Môi trường kiểm tra, xử lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Chi nhánh nhựa Bình Minh Bình Dương thuộc Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (sau đây gọi tắt là Chi nhánh Công ty), địa chỉ: Số 7, đường số 2, Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương hoạt động sản xuất từ năm 1999 đến nay với ngành nghề sản xuất ống nhựa các loại; đã lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án sản xuất được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2994/QĐ-UBND ngày 26/11/2014; đã hoàn thành xây dựng các công trình bảo vệ môi trường và được Ban quản lý các Khu công nghiệp kiểm tra, cấp giấy Giấy xác nhận số 120/GXN-BQL ngày 16/9/2019.

Ngày 01/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với chính quyền địa phương xác minh, ghi nhận ý kiến phản ánh của ông Nguyễn Duy Huy ngụ khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An cách Chi nhánh nhựa Bình Minh Bình Dương khoảng 1.300m, ông cho biết thỉnh thoảng có phát sinh mùi nhựa nên nghi ngờ Chi nhánh Công ty và gửi ý kiến phản ánh. Tuy nhiên, qua kết quả kiểm tra tại Chi nhánh Công ty cho thấy quy trình sản xuất ống nhựa tự động và khép kín nên mùi nhựa phát sinh từ quá trình sản xuất không đáng kể, đồng thời đại diện Ủy ban nhân dân phường An Bình nơi Chi nhánh Công ty hoạt động cho biết thời gian qua không nhận được ý kiến phản ánh của cử tri sống xung quanh khu vực về mùi nhựa của Chi nhánh Công ty. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND phường Dĩ An kịp thời phối hợp với ông Nguyễn Duy Huy khi có phản ánh để xác định nguồn ô nhiễm, giải quyết kịp thời phản ánh của người dân, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo về cơ quan chuyên môn để xử lý theo quy định.

3. Cử tri Bùi Thị Thanh Phượng, khu phố Trung Thắng, phường Bình Thắng: Phản ảnh Công ty thuốc sát trùng Thanh Sơn trong quá trình hoạt động thường xuyên phát sinh mùi hôi gây khó chịu và cay mắt, kiến nghị Sở Tài nguyên -Môi trường kiểm tra, xử lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Chi nhánh Công ty cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam – Nhà máy nông dược Bình Dương, địa chỉ: số 138, đường ĐT743, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Chi nhánh Công ty hiện đang hoạt động sản xuất, sang chai, đóng gói các loại thuốc bảo vệ thực vật, theo số liệu thống kê trong 11 tháng năm 2020 công suất các sản phẩm như sau: thuốc bảo vệ thực vật dạng hạt 2.640 tấn, dạng lỏng 1.104 tấn, dạng bột 351 tấn.

Chi nhánh Công ty được Tổng cục môi trường chấp thuận việc sử dụng lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Xí nghiệp thuốc sát trùng Thanh Sơn (tên cũ của Chi nhánh) tại văn bản số 1300/TCMT-TĐ ngày 02/8/2011. Chi nhánh Công ty đã xây dựng công trình xử lý khí thải, hơi dung môi tại các công đoạn phát sinh trong quá trình sản xuất và được Sở Tài nguyên và Môi trường  kiểm tra xác nhận tại Văn bản số 2813/STNMT-CCBVMT ngày 06/9/2014. Chi nhánh Công ty đã được Tổng cục Môi trường kiểm tra và ban hành kết luận số 193/KL-TCMT ngày 17/6/2019, các kết quả phân tích khí thải đạt quy chuẩn cho phép thải ra môi trường.

Ngày 01/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với chính quyền địa phương xác minh nội dung phản ánh ghi nhận ý kiến của Bùi Thị Thanh Phượng: thời gian trước đây thỉnh thoảng vào lúc khoảng 4-5 giờ sáng mùi hôi phát sinh gây khó chịu và cay mắt ảnh hưởng đến gia đình bà, tuy nhiên khoảng 02 tuần gần đây không còn mùi hôi, khí thải gây cay mắt gây ảnh hưởng đến gia đình bà. Tại thời điểm kiểm tra, ghi nhận trong khuôn viên nhà máy có phát sinh mùi hôi đặc thù của thuốc bảo vệ thực vật tuy nhiên tại nhà bà Phượng không có mùi hôi, không ghi nhận khí thải gây cay mắt như phản ánh. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị bà Phượng trong thời gian tới nếu có tình trạng phát sinh mùi hôi gây khó chịu và cay mắt ảnh hưởng đến gia đình bà thì phản ánh đến Sở để kịp thời xác minh, kiểm tra xử lý và yêu cầu khắc phục, không gây ảnh hưởng đến gia đình bà cũng như người dân xung quanh. 

4. Cử tri tổ 7, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình: Phản ảnh công ty Heng Liang tọa lạc tại tổ 7 khu phố Tân Phước, phường Tân Bình trong quá trình hoạt động gây ô nhiễm môi trường, kiến nghị Sở Tài nguyên - Môi trường kiểm tra, xử lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Công ty TNHH Heng Liang hoạt động tại địa điểm: thửa đất số 1575, tờ bản đồ D2.2, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An. Ngày 30/7/2020 và ngày 08/10/2020; Đội liên ngành thành phố Dĩ An kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với Công ty, kết quả như sau:

Công ty TNHH Heng Liang hoạt động gia công xử lý bề mặt công suất 4,5 tấn/tháng, số lượng công nhân 15 người. Công ty đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tuy nhiên không vận hành mà cho nước thải trực tiếp ra suối Chùa. Theo kết quả phân tích mẫu nước thải cho thấy vượt quy chuẩn cho phép. Công ty đi vào hoạt động sản xuất nhưng chưa có hồ sơ môi trường được cơ quan chức năng phê duyệt. Đội liên ngành thành phố Dĩ An đang tham mưu UBND thành phố Dĩ An xử lý các hành vi vi phạm và yêu cầu Công ty TNHH Heng Liang thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định trong tháng 12/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp kết quả xử lý của UBND thành phố Dĩ An đối với Công ty TNHH Heng Liang, thông tin đến cử tri được biết.

IV. Thị xã Tân Uyên

1. Cử tri Mai Sông Bé - ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Hội và cử tri phường Vĩnh Tân, Phú Chánh, thị xã Tân Uyên phản ánh(*): Vừa qua, tại lần tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 15 HĐND Tỉnh, đã có rất nhiều cử tri của Tân Uyên ý kiến, kiến nghị UBND Tỉnh có giải pháp tháo gỡ cho người dân trong việc chuyển mục đích sử dụng đất (CMĐSDĐ) mà trước đây do lịch sử để lại nhiều năm, người dân đã xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp, nay đất của người dân phù hợp với quy hoạch sử dụng của nhà nước, nhưng muốn CMĐSDĐ để làm thủ tục đất đai đúng quy định thì không thực hiện được do yêu cầu phải trả lại hiện trạng đất đai ban đầu mới chuyển được (buộc tháo dỡ các công trình trên đất) gây khó khăn và thiệt hại kinh tế cho người dân. Ý kiến này đã được UBND Thị xã trả lời tại lần tiếp xúc này, tuy nhiên, đa số ý kiến cử tri chưa đồng tình, nay một lần nữa kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh quan tâm xem xét có giải pháp chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết cho người dân, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân không bị thiệt hại về kinh tế đảm bảo thực hiện đúng pháp luật về đất đai và ổn định cuộc sống vì hiện nay rất nhiều người dân có vướng mắc, người dân nay đã hiểu và muốn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật nhưng không thực hiện được nên các kỳ họp điều kiến nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo tháo gỡ cho người dân.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Liên quan đến vấn đề này, theo kiến nghị của UBND thị xã Tân Uyên tại Tờ trình số 1070/TTr-UBND ngày 31/3/2020 và ý kiến của Sở Xây dựng tại Văn bản số 2033/SXD-TTrXD ngày 03/6/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo UBND tỉnh tại Công văn số 2497/STNMT-CCQLĐĐ ngày 10/6/2020. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 2825/UBND-KT ngày 16/6/2020 V/v xử lý vướng mắc trong chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh, trong đó: Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản nêu trên để chỉ đạo rà soát, xử lý các vướng mắc trong chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn theo đúng quy định, nội dung cụ thể như sau:

- Về lĩnh vực Đất đai

Theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai: "b) Buộc đăng ký đất đai theo quy định đối với trường hợp có đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 22 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP";

Tại Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định việc xử lý, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01/7/2014 như sau:  

"3. Trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng hoặc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin phép theo quy định của pháp luật về đất đai mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì thực hiện xử lý như sau:

a) Trường hợp đang sử dụng đất thuộc quy hoạch sử dụng đất cho các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai thì Nhà nước thu hồi đất trước khi thực hiện dự án, công trình đó.

Người đang sử dụng đất vi phạm được tạm thời sử dụng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất, nhưng phải giữ nguyên hiện trạng đang sử dụng đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định;

b) Trường hợp đang sử dụng đất không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; người đang sử dụng đất được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất."

Do đó, về lĩnh vực đất đai UBND tỉnh đã yêu cầu Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên thực hiện rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để thực hiện theo quy định nêu trên để thực hiện đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích nêu trên.

- Về lĩnh vực xây dựng

+ Đối với nội dung xử lý vướng mắc trong xây dựng thì ngày 07/02/2020, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 432/SXD-TTrXD trả lời Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên với nội dung như sau: việc Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chấp thuận việc không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với trường hợp xây dựng nhà ở không phép, sai phép; cho tồn tại nhà ở đối với hành vi vi phạm xảy ra trước ngày 01/7/2014 là chưa phù hợp theo quy định. Trong trường hợp này phải ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả để yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm thực hiện các biện pháp tiếp theo mới phù hợp theo quy định hiện hành.

+ Ngoài ra hiện nay Bộ Xây dựng có Văn bản số 2223/BXD-TTr ngày 11/5/2020 trong đó có nội dunhg hướng dẫn: "…Thông tư 03/2018/TT-BXD quy định kể từ ngày 15/01/2018 (Nghị định số 139/2017/ND-CP có hiệu lực), cá nhân, tổ chức xây dựng nhà ở riêng lẻ có hành vi vi phạm thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 03/2018/TT-BXD thì được miễn áp dụng biện pháp nộp lại số lợi bất hợp pháp quy định tại Khoản 9 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP".

Như vậy, đối với các trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ diễn ra trước ngày 01/7/2014 thì việc ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là vẫn phải thực hiện theo quy định.

2. Cử tri Mai Sông Bé - ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Hội: Kiến nghị UBND Tỉnh Bình Dương xem xét cho phép phục dựng, phục chế lại các sản phẩm khảo cổ học  khu di tích quốc gia Cù lao Rùa để có cơ sở tuyên truyền cho nhân dân về giá trị văn hoá, lịch sử của địa phương. Đồng thời kiến nghị xem xét việc định hướng phát triển du lịch xã Thạnh Hội phải gắn liền với đào tạo nghề cho nhân dân phục vụ du lịch sinh thái ở địa phương.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời:

Di tích khảo cổ Cù Lao Rùa (xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên) đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia tại Quyết định số 836/QĐ-BVHTTDL, ngày 03 tháng 3 năm 2009. Theo phân cấp quản lý, Sở đã giao trực tiếp cho Bảo tàng tỉnh quản lý, sử dụng và phát huy giá trị. Hồ sơ khoa học cũng như các hiện vật thuộc di tích khảo cổ Cù Lao Rùa hiện đang được lưu giữ và bảo quản tại Bảo tàng tỉnh.

Về công tác phát huy giá trị di tích Cù Lao Rùa, thời gian qua Sở đã tổ chức triển khai một số nội dung như: tổ chức trưng bày chuyên đề "Khảo cổ học Bình Dương - Tiếng nói từ lòng đất" vào tháng 4/2019, trong đó có các tư liệu, hiện vật của di tích khảo cổ Cù Lao Rùa đã được tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh và giá trị của các di tích khảo cổ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến khách tham quan; việc nghiên cứu, sưu tầm các tư liệu, hiện vật của Di tích khảo cổ Cù Lao Rùa tiếp tục được Bào tàng tỉnh tổ chức triển khai nhằm phục vụ cho công tác trưng bày trong thời gian tới. Bên cạnh đó, năm 2020, Sở đã giao Bảo tàng tỉnh phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Thị xã Tân Uyên, UBND xã Thạnh Hội tiến hành cắm mốc ranh giới, đo đạc địa chính nhằm phục vụ cho việc lập thủ tục hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với di tích khảo cổ quốc gia Cù Lao Rùa. Đây là cơ sở quan trọng nhằm phục vụ cho việc khoanh vùng, bảo vệ di tích theo đúng quy định của Luật Di sản Văn hóa, tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, cụ thể:

Tại khu vực bảo vệ I thuộc di tích, hiện có ngôi chùa Khánh Sơn đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2010, với diện tích 18.165,3 m2 nhưng không báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tại Khu vực bảo vệ II thuộc di tích có 13 hộ dân (bao gồm 12 hộ dân đang sinh sống và 01 hộ dân có đất trong di tích), chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo thông tin bước đầu do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Thị xã Tân Uyên cung cấp, hiện trạng tổng diện tích của di tích khảo cổ quốc gia Cù Lao Rùa là 44.540,2 m2, giảm 2.454,8 m2 so với Bản đồ địa chính được xác lập vào thời điểm xây dựng hồ sơ khoa học phục vụ công tác xếp hạng di tích.  

Để khắc phục những khó khăn nêu trên, đồng thời nhằm giải quyết kiến nghị của cử tri Mai Sông Bé, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục chỉ đạo Bảo tàng tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch phát huy giá trị của di tích Cù Lao Rùa với một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Thứ nhất: Phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Tân Uyên tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa nội dung phát huy giá trị di tích Cù Lao Rùa vào Đề án "Bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030".

Thứ hai: Di tích quốc gia Cù Lao Rùa thuộc loại hình di tích khảo cổ, mang tính chất đặc thù. Vì vậy, việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích quốc gia Cù Lao Rùa cần phải được sự thống nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục; đồng thời phải có sự đầu tư nghiên cứu chuyên sâu, lấy ý kiến tư vấn của chuyên gia đầu ngành cũng như học tập mô hình hiệu quả ở các di tích tương đồng về loại hình.

Thứ ba: Để có cơ sở đầu tư các hạng mục công trình thuộc di tích Cù Lao Rùa, địa phương cần phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng phương án giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề quản lý đất đai di tích (kể cả phương án hỗ trợ di dời đối với 13 hộ dân sống trong khu vực II của di tích), từ đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin chủ trương điều chỉnh diện tích các khu vực bảo vệ thuộc di tích.

3. Cử tri Lê Duy Huyên - khu phố Bình Hòa 2, phường Tân Phước Khánh: Phản ánh hiện nay, người dân thị xã Tân Uyên chấp hành tốt chủ trương của thị xã về việc chấm dứt chăn nuôi heo trong khu dân cư để hạn chế ô nhiễm môi trường đô thị. Tuy nhiên, Tiểu Đoàn 16 - Lữ đoàn 71 - Quân Đoàn 4, thuộc địa bàn phường Phú Lợi, cho người dân thuê đất chăn nuôi Heo, gây mùi hôi và ô nhiễm môi trường xung quanh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân vì khu vực chăn nuôi giáp ranh với khu dân cư (Tổ 8-Bình Hòa 2, phường Tân Phước Khánh). Kiến nghị UBND Tỉnh quan tâm chỉ đạo đơn vị Quân đội chấm dứt tình trạng chăn nuôi heo như hiện nay.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Qua rà soát hồ sơ cho thấy tại kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa IX, Hội đồng nhân dân tỉnh đã nhận được phản ánh của cử tri về việc các đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất trong khuôn viên đất trực thuộc quản lý của Quân Đoàn 4 gây ô nhiễm môi trường (trong đó có Tiểu Đoàn 16 - Lữ đoàn 71 đóng trên địa bàn phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một chăn nuôi heo, gây mùi hôi và ô nhiễm môi trường); căn cứ các quy định pháp luật cho thấy thẩm quyền kiểm tra, xử lý về bảo vệ môi trường đối với các đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất trong khuôn viên đất trực thuộc quản lý của Quân Đoàn 4 thuộc Bộ tư lệnh Quân đoàn 4; do đó, ngày 18/02/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 613/STNMT-TTr chuyển Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 17/3/2020, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư lệnh Quân Đoàn 4 đã có Báo cáo số 393/BC-ĐKT tổng hợp kết quả kiểm tra môi trường các đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất trong khuôn viên đất trực thuộc quản lý của Quân Đoàn 4 và ghi nhận:"Tại thời điểm kiểm tra, Tiểu Đoàn 16 có tổ chức 03 khu vực chăn nuôi heo tập trung, trong đó 01 khu vực chăn nuôi của Tiểu Đoàn, 02 khu vực cho thuê chăn nuôi, mỗi khu vực nuôi khoảng 50 đến 150 con heo; các khu vực cách xa khu dân cư khoảng 150m đến 200m; khi có dịch tả lợn Châu Phi (từ tháng 08/2019), Tiểu Đoàn 16 và các đối tác thuê đất tại Tiểu Đoàn 16 đều thanh lý hết đàn heo và đã tổ chức vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. Hiện 03 khu vực chăn nuôi của Tiểu Đoàn 16 chưa tổ chức chăn nuôi lại mà đang vệ sinh chuồng trại, khu vực chăn nuôi nên không có mùi hôi phát tán ra môi trường. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở Tiểu Đoàn 16 khi tổ chức chăn nuôi lại phải chú ý vệ sinh chuồng trại, làm lại hệ thống thu gom chất thải để không phát tán mùi hôi ra môi trường".

Đến nay, do vẫn nhận được phản ánh của cử tri nên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tiếp tục chuyển nội dung phản ánh đến Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo các đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất trong khuôn viên đất trực thuộc quản lý của Quân Đoàn 4 thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, không gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh tại Văn bản số 5316/STNMT-TTr ngày 03/12/2020; đồng thời, đề nghị Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 thông báo kết quả kiểm tra, xử lý đến Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/12/2020 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cử tri theo quy định

4. Cử tri Nguyễn Văn Thanh – khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh: Phản ánh Dự án xây dựng đường từ ngã ba đường Tạo lực 2B đến cảng Thạnh Phước (có đoạn đi qua cánh đồng khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh) đã triển khai khoảng hơn 7 năm nhưng đến nay chưa thấy thực hiện. Kiến nghị UBND tỉnh có thông báo cụ thể thời gian, phương án thực hiện để người dân có chủ động trong việc sản xuất nông nghiệp.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

- Về đầu tư tuyến đường từ Tạo lực 2B đến cảng Thạnh Phước:

+ Ngày 28/8/2013UBND tỉnh có Công văn số 2526/UBND-KTTH đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tạm dừng các thủ tục tiến hành thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình, đồng thời phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để tập trung cho việc triển khai công trình theo hình thức đầu tư PPP.

+ Ngày 21/8/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2339/QĐ-UBND về việc công bố điều chỉnh, cập nhật danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017÷2020 (đợt 1) trong đó có danh mục dự án Xây dựng đường từ ngã ba Tạo lực 2B đến cảng Thạnh Phước.

5. Cử tri Đặng Thanh Nhàn - ấp Tân Long, xã Bạch Đằng: Phản ánh Công ty gỗ Phú Sản (trên địa bàn Phường Khánh Bình) hoạt động thải ra nhiều khói, bụi bay qua ấp Tân Long, Bạch Đằng làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Cử tri đã nhiều lần phản ánh, nay kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm xem xét, giải quyết dứt điểm nhằm đảm bảo cuộc sống của người dân.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Qua kết quả xác minh cử tri Đặng Thanh Nhàn vào ngày 01/12/2020 ghi nhận: Ông Nhàn không phản ánh Công ty TNHH Chế biến gỗ Phú Sản hoạt động gây ô nhiễm môi trường mà phản ánh Công ty Cổ phần Tuấn An Phú tại phường Khánh Bình hoạt động trung chuyển clinke liên tục 24/24 giờ, phát sinh bụi ảnh hưởng đến gia đình ông cũng như các hộ dân xung quanh

Công ty Cổ phần Tuấn An Phú hoạt động ngành nghề bốc dỡ hàng hóa (chủ yếu là clinke để sản xuất xi măng) tại khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình. Công ty đã lập và được Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên cấp giấy xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường. Qua làm việc ghi nhận, Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên đã nhận được phản ánh của cử tri xã Bạch Đằng và đã giao phòng Tài nguyên và Môi trường xác minh, tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra về bảo vệ môi trường trong tháng 12/2020. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp kết quả xử lý của UBND thị xã Tân Uyên đối với Công ty Cổ phần Tuấn An Phú, thông tin đến cử tri được biết.

6. Cử tri Trần Văn Hô - Khu phố Tân Lương, Phạm Ngọc Dưỡng - Khu phố Cây Da, phường Thạnh Phước, ý kiến đối với Cảng Thạnh Phước giai đoạn 2: Theo trả lời của Sở Giao thông vận tải về quy hoạch cảng Thạnh Phước giai đoạn 2 thì vẫn tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên, quy hoạch này kéo dài quá nhiều năm nhưng chủ đầu tư không thực hiện gây ảnh hưởng đến quyền lợi của  người dân, do đó đa số người dân trong khu vực quy hoạch tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh xem xét hủy bỏ quy hoạch này hoặc buộc chủ đầu tư phải cam kết thời gian tổ chức thực hiện, để người dân được thực hiện các quyền về sử dụng đất đúng quy định.

Mặt khác, đề nghị xem lại mục tiêu của dự án là khai thác, phục vụ giao thông đường thủy nhưng hiện nay chủ đầu tư tự ý chuyển đổi công năng sang cho thuê đất để các Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Nay tiếp tục kiến nghị UBND Tỉnh Bình Dương quan tâm có chỉ đạo thực hiện và trả lời cho người dân.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

- Về triển khai Cảng Thạnh Phước giai đoạn 2: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tại Văn bản số 5634/UBND-KT ngày 17/11/2020 về việc triển khai thực hiện dự án cảng Thạnh Phước. Ngày 27/11/2020, Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Tân Uyên và Công ty Cổ phần Cảng Thạnh Phước về triển khai thực hiện dự án cảng Thạnh Phước giai đoạn 2, theo đó:

+ Công ty Cổ phần Cảng Thạnh Phước thống nhất tiếp tục thực hiện dự án cảng Thạnh Phước giai đoạn 2, với mục tiêu là cảng thủy nội địa.

+ Sau buổi làm việc, Công ty Cổ phần Cảng Thạnh Phước sẽ xây dựng chi tiết Kế hoạch thực hiện phương án, dự toán, đánh giá tác động môi trường gửi các cơ quan liên quan. Mốc thời gian thực hiện sẽ gửi Chính quyền địa phương và nhân dân thị xã Tân Uyên để giám sát.

7. Cử tri Phạm Văn Cu - khu phố Hóa Nhựt, phường Tân Vĩnh Hiệp: Phản ánh tuyến suối Hố Dài thuộc địa bàn phường Tân Vĩnh Hiệp trước đây Tỉnh đã được phê duyệt quy hoạch, triển khai thi công dự án nạo vét và có một số hộ dân nhận tiền bồi thường giải tỏa, sau đó đã có văn bản tạm ngưng thi công. Kiến nghị UBND thị, tỉnh xem xét tiếp tục cho thi công dự án này vì hiện nay dòng suối bị bồi lắng thu hẹo dòng chảy gây ngập úng ảnh hưởng đến sinh hoạt và cuộc sống của bà con nhân dân xung quanh dòng suối.

UBND thị xã Tân Uyên trả lời:

UBND thị xã sẽ tiến hành khảo sát hiện trạng và kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục bố trí kinh phí để tổ chức nạo vét.

8. Cử tri Đăng Trung Thương - khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa: Phản ánh hiện nay số lượng xe lưu thông trên tuyến đường tại Trạm thu phí Tân Ba, phường Thái Hòa rất nhiều, nhất là các loại xe tải lớn (Container) khi qua trạm phải dừng mua vé, tuy nhiên nhân viên trạm thu phí bán vé quá chậm, dẫn đến thường xuyên ùn tắc giao thông hàng km. Kiến nghị UBND Tỉnh có hướng chỉ đạo cơ quan, đơn vị quản lý trạm thu phí sớm có giải pháp khắc phục.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Lâm sản và Xuất nhập khẩu Tổng Hợp Bình Dương thực hiện:

+ Căn cứ tình hình lưu lượng phương tiện giao thông qua khu vực trạm thu phí, Công ty chủ động xả trạm khi có dấu hiệu ùn tắc giao thông;

+ Tập huấn nâng cao kỹ năng, thao tác bán vé cho các nhân viên bán vé qua trạm;

+ Khẩn trương thực hiện ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh–Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh về việc đầu tư mở rộng trạm thu phí Tân Ba từ 02 làn xe lên 04 làn xe; cải tạo các trạm thu phí đảm bảo mỹ quan đô thị, văn minh hiện đại; đẩy nhanh tiến độ triển khai thu phí không dừng theo đúng Chỉ thị số 39/CT-TTG ngày 07/10/2020 của Thủ tưởng Chính phủ.

9. Cử tri Nguyễn Văn Hoàng - khu phố Phước Thái, phường Thái Hòa: Kiến nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư thi công lát gạch vỉa hè trên tuyến đường Đ747b. Vì tuyến đường này đã được làm xong từ rất lâu, nhưng đến nay chưa được thi công vỉa hè dành cho người đi bộ, dẫn đến người dân lấn chiếm để buôn bán, gây mất mỹ quan và an toàn giao thông.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Thời gian qua, Sở GTVT đã phối hợp cùng với các đơn vị, địa phương hữu quan, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Tân Uyên; theo đó, đã đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC khẩn trương hoàn thiện vỉa hè ĐT.747b theo hồ sơ thiết kế. Sở GTVT sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc Tổng Công ty Becamex IDC sớm triển khai trước hạng mục này.

10. Cử tri Nguyễn Tiến Thanh - khu phố Phú Bưng, phường Phú Chánh: Phản ánh hệ thống đèn chiếu sáng tại Cụm công nghiệp Phú Chánh I không ổn định (khi sáng, khi không), một số nắp hố ga bị bể, đất, cát bồi lắp không tiêu, thoát nước được, nhất là khi trời mưa lớn. Kiến nghị các ngành chức năng quan tâm chỉ đạo khắc phục sửa chữa.

Sở Công Thương trả lời:

Sở Công Thương đã để nghị Công ty TNHH Chen Chia Wood (chủ đầu tư Cụm công nghiệp Phú Chánh 1) báo cáo nội dung theo kiến nghị của cử tri. Sở cũng đã phối hợp cùng đại diện cử tri phường Phú Chánh và khu phố Phú Bưng xác minh và khảo sát thực tế, Sở Công Thương ghi nhận như sau:

- Địa điểm phản ánh của cử tri là khu dân cư Phú Chánh do Công ty TNHH Cheng Chia Wood làm chủ đầu tư.

- Sau khi nhận được phản ánh của cử tri chủ đầu tư CCN Phú Chánh đã cho sửa chữa, thay thế các đèn chiếu sáng bị hư hỏng.

- Một số nắp ga bị bể, bị một số chướng ngại làm ngăn cản việc tiêu thoát nước khi trời mưa lớn (rác, đất, đá, cỏ cây mọc xung quanh ...) hiện chủ đầu tư đang cho đúc lại số lượng bị hư hại. Chủ đầu tư cam kết trước ngày 31/12/2020 sẽ thực hiện xong việc thay thế các nắp hư hỏng, chủ đầu tư kết hợp dọn dẹp vệ sinh để việc tiêu thoát thuận lợi.

11. Cử tri Nguyễn Văn Sách: khu phố 4, phường Vĩnh Tân: Tiếp tục đề nghị lắp đặt biển báo và đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường ĐT742 tại ngã ba Trường Tiểu học Vĩnh Tân. Tại lần tiếp xúc cử tri kỳ trước đại biểu HĐND tỉnh có trả lời là sẽ thực hiện vào quý III/2020, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm sớm chỉ đạo triển khai, thực hiện để người dân được yên tâm khi tham giao thông, nhất là học sinh.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trên ĐT.742 tại ngã ba trường Tiểu học Vĩnh Tân: UBND thị xã Tân Uyên giao cho Phòng Quản lý đô thị thị xã Tân Uyên làm đại diện chủ đầu tư lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại khu vực giao lộ đường ĐT.742 với đường Vĩnh Tân 16, Vĩnh Tân 17 tại Công văn số 4132/UBND-KTTH ngày 10/11/2020. Hiện công trình đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, đang trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự kiến triển khai thi công trong quý II/2021.

12. Cử tri Lê Thiết Ngụy - khu phố 2, phường Hội Nghĩa:

(1) Phản ánh hiện nay các tuyến đường vành đai thuộc Công ty cổ phần cao su Phước Hoà quản lý đã xuống cấp, hư hỏng trầm trọng, gây khó khăn cho việc lưu thông và thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông cao. Cử tri đã nhiều lần phản ánh tại các kỳ tiếp xúc cử tri trước và UBND Thị xã có trả lời là không có cơ sở sửa chữa, do tuyến đường của Công ty cao su Phước Hòa. Nay kiến nghị UBND Tỉnh quan tâm xem xét, khảo sát và làm việc với Công ty cao su Phước Hòa có hướng sửa chửa, nâng cấp hoặc chỉ đạo UBND thị xã Tân Uyên có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, nhằm phục vụ cho người dân đi lại được thuận lợi, an toàn hơn.

UBND thị xã Tân Uyên trả lời:

- UBND thị xã đã có văn bản gửi Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đề nghị phối hợp trả lời kiến nghị cử tri.

- Trong thời gian tới, để giải quyết kiến nghị của cử tri tri Lê Thiết Ngụy, UBND thị xã tổ chức làm việc với Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đề nghị Công ty xem xét đầu tư, nâng cấp sửa chữa các tuyến đường trên đất của Công ty. Do đường này không phải là đường do Nhà nước đầu tư

(2) Hiện nay tuyến đường ĐT747 đoạn qua địa bàn phường Hội Nghĩa đang được Sở GTVT tỉnh thi công lắp đặt dãi phân cách để đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, tại các khoảng cách để qua lại rất ngắn, gây khó khăn cho việc qua lại, nhất là các loại phương tiện vận tải nặng (xe container). Kiến nghị UBND tỉnh xem xét cho mở rộng thêm để thuận lợi cho giao thông cũng như hạn chế việc ùn tắc giao thông.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Sở đang triển khai thi công lắp đặt dải phân cách giữa trên ĐT.747a đoạn từ dốc Bà Nghĩa đến ngã 3 Cổng Xanh, những đoạn ngắt dãy phân cách được thống nhất của Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND các xã, phường nới tuyến đi qua, cảnh sát giao thông, phòng Quản lý đô thị của 02 địa phương thống nhất, Công trình trên dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2020.

Sở Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với các địa phương, đơn vị hữu quan khảo sát, điều chỉnh những vị trí có chiều dài đoạn ngắt dải phân cách không đảm bảo cho xe quay đầu trong quý I năm 2021.

V. Thị xã Bến Cát

1.  Cử tri Võ Văn Luông, ấp Bến Giảng, xã Phú An: Phản ánh đề nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư shop Linh giao với đường ĐT744 vì tuyến đường này có nhiều xe chở hàng của công ty ra vào thường xuyên dễ gây tai nạn giao thông; đồng thời tuyến đường này cũng ngang qua Trường THCS Phú An vào các giờ cao điểm, học sinh qua lại rất đông, gây nguy hiểm cho học sinh và người tham gia giao thông.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:  

Hiện Sở GTVT đang phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh UBND thị xã Bến Cát và xã Phú An khảo sát thực tế, sau khi có kết quả sẽ báo cáo UBND tỉnh.

2. Cử tri Nguyễn Văn Lý, ấp Bến Liễu và Võ Văn Luông, ấp Bến Giảng,  xã Phú An:

+ Phản ánh hiện nay việc áp dụng Quyết định số 3018/QĐ-UBND quy định hành lang bảo vệ đường bộ tính từ tâm vào khá sâu từ 11m đến 14m gây ảnh hưởng đến việc chuyển mục đích sử dụng đất và xây nhà ở của nhân dân. Vì có trường hợp thửa đất nằm tiếp giáp hai mặt đường, diện tích có 7m ngang, nếu trừ hành lang hai mặt đường thì thửa đất không đủ điều kiện để xây dựng nhà ở. Những tuyến đường ĐX, đường hẻm bề ngang đường có 4m, dài 100m, diện tích đất các hộ dân hai bên tuyến đường chỉ có từ 5m đến 7m, khi trừ lộ giới rất khó khăn trong việc xây dựng của người dân. Kiến nghị các cấp xem xét điều chỉnh lại.

+ Phản ánh việc trừ hành lang bảo vệ đường bộ trên tuyến đường giao thông nông thôn theo quy định hiện nay là quá nhiều. Hiện tại đất của gia đình cử tri nằm trên tuyến đường cụt; khi xây nhà thì quy định nhà phải trừ đến 11m, do đó, gia đình không đủ diện tích để xây dựng. Đề nghị ngành chức năng xem xét sửa đổi quy định này cho phù hợp.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

- Phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được quy định tại các văn bản của Chính phủ, Bộ GTVT và UBND tỉnh (Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02//2010 và Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ; Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 và Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 9/10/2017 của Bộ GTVT; Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 5/8/2019 và Quyết định số  04/2020/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh);

- Việc quy định hành lang bảo vệ đường bộ của các tuyến đường giao thông nông thôn và công tác cấp giấy phép xây dựng thuộc địa bàn xã Phú An được thực hiện theo Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Bến Cát đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 và Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phú An được phê duyệt tại Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của UBND thị xã Bến Cát. UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở GTVT phối hợp UBND thị xã Bến Cát giải quyết, trả lời trong thời gian tới.

3. Cử tri Lữ Văn Mượng, Khu phố 1, phường Tân Định: Phản ánh Đoạn đường từ Ngã Tư Sở Sao đến Cua Mọi nước (Đường ĐT741) hiện nay chưa có hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng và hành lang dành cho người đi bộ. Kiến nghị các ngành chức năng sớm thi công công trình, hạn chế tình trạng tai nạn giao thông.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Nhằm giải quyết các kiến nghị của cử tri về đầu tư bổ sung hệ thống thoát nước, chiếu sáng khu vực ngoài khu đông dân cư, đô thị, Sở GTVT đã tham mưu và được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện các hạng mục bổ sung của dự án BOT ĐT.741 tại Công văn số 5301/UBND-KTTH ngày 22/11/2017; đồng thời, đã thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.741, tỉnh Bình Dương – phần đầu tư bổ sung tại Công văn số 4741/SGTVT-QLGT ngày 15/10/2018;

Sở GTVT đã có nhiều văn bản đề nghị chủ đầu tư sớm triển khai thực hiện nhưng chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện. Do vậy, Sở GTVT đã tham mưu UBND tỉnh tại Công văn số 4416/SGTVT-QLGT ngày 28/11/2019 và UBND tỉnh đã có Công văn số 6366/UBND-KT ngày 11/12/2019, đề nghị Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai thi công các hạng mục bổ sung (hệ thống thoát nước, dải phân cách, chiếu sáng,…) của dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.741 theo chủ trương của UBND tỉnh.- Hiện Công ty đang hoàn chỉnh hồ sơ dự án đầu tư bổ sung hệ thống thoát nước dọc, bổ sung chiếu sáng, lắp bổ sung dải phân cách để trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trong quý II/2021.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT tiếp tục theo dõi, đôn đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG sớm triển khai thực hiện dự án.

4. Cử tri Lữ Văn Tới, Khu phố 2, phường Tân Định: Phản ánh Tuyến đường Quốc lộ 13 đoạn từ khu vực chợ Hoàng Gia đến ngã 3 Lăngxi khi trời mưa bị ngập cục bộ, gây ra tai nạn cho người tham gia giao thông. Đề nghị cơ quan chức năng đầu tư hệ thống thoát nước dọc hai bên đường, vấn đề này người dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Đề nghị xem xét, giải quyết.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Để giải quyết tạm thời thời Công ty đã khảo sát để khai thông dòng chảy và tăng cường công tác vệ sinh miệng hố thu để hạn chế tình trạng ngập cục bộ sau mưa.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật – Becamex IJC đoạn từ chợ Hoàng Gia đến trường Trung cấp Kinh tế sẽ triển khai thi công trong tháng 12 năm 2020, dự kiến hoàn thành trong quý II năm 2021. Riêng đoạn từ trường Trung cấp Kinh tế đến ngã 3 Lăngxi đã có hồ sơ thiết kế, dự kiến thi công trong năm 2021.

5. Cử tri Trần Văn Thành, Khu phố 4, phường Tân Định phản ánh: phản ánh Quy hoạch khu đa năng 100 ha trên địa bàn phường đã lâu chưa được cắm mốc. Đề nghị ngành chức năng thông báo tiến độ thực hiện và thời gian hoàn thành ranh giới. Vì hiện nay các hộ dân không được chuyển mục đích quyền sử dụng đất, gây khó khăn cho người dân trong việc có nhu cầu xây dựng nhà ở. Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét thực hiện đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án hoặc có biện pháp hỗ trợ cho người dân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và xây dựng nhà ở phù hợp.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

- Qua rà soát, dự án Khu thể dục thể thao Đa Năng với quy mô diện tích 100ha tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát có trong kỳ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Bến Cát được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Việc quy hoạch dự án trên được căn cứ theo nhu cầu sử dụng đất của ngành văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh.​

- Hiện nay, kỳ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã hết. Căn cứ Luật Quy hoạch năm 2017 và các quy định hướng dẫn, Ủy ban nhân dân tỉnh đang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu lập Quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát đã lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 4405/UBND-KT ngày 09/9/2020 chỉ đạo các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong kỳ Quy hoạch mới. Do đó, trường hợp Dự án có khả thi thực hiện, đáp ứng nhu cầu về hoạt động thể dục, thể thao của địa phương và trên cơ sở đề nghị của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (đơn vị đề xuất, quản lý ngành), Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát (cơ quan lập quy hoạch sử dụng đất), dự án sẽ được xem xét cập nhật vào kỳ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của địa phương làm cơ sở triển khai thực hiện. Ngược lại, nếu Dự án không có nhu cầu tiếp tục thực hiện, sẽ được loại bỏ, không cập nhật vào kỳ quy hoạch mới, nhằm bảo đảm quyền lợi sử dụng đất hợp pháp của người sử đất.

6. Cử tri Lữ Văn Tới, Khu phố 2 và cử tri Trần Văn Thành, Khu phố 4 phường Tân Định: Đề nghị trang bị hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường DH601, Khu phố 2 phường Tân Định nối liền với đường Mỹ Phước – Tân Vạn và bố trí biển báo giao thông dừng lại khi đèn đỏ ngay chốt đèn ngã ba xưởng tôn TQK và khu dân cư đô thị Thịnh Gia vì khu vực này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

- Vị trí cử tri kiến nghị lắp đèn tín hiệu giao thông là giao lộ giữa ĐH.601 và Mỹ Phước - Bàu Bàng, hiện tại giao lộ này đã được bố trí đèn tín hiệu giao thông, nhưng chưa hoạt động do đường Mỹ Phước – Bàu Bàng chưa thi công hoàn thành.

- Về việc bố trí biển báo giao thông dừng lại khi đèn đỏ: Theo Quy chuẩn QCVN41:2019/BGTVT không có quy định lắp đặt biển báo dừng lại khi đèn đỏ, chỉ quy định lắp đặt biển báo W.209 "Giao nhau có tín hiệu đèn" trong trường họp dễ dàng nhận biết đèn tín hiệu thì không cần đặt biển số W.209. Hiện tại, tại vị trí này đã có bố trí biển báo W.209. Sở GTVT đề nghị người chấp hành đúng quy định khi tham gia giao thông, dừng chờ đèn đỏ.

7. Cử tri Nguyễn Văn Điều, Khu phố An Hòa và cử tri Nguyễn Văn Quân, khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi:

+ Phản ánh đường cống thoát nước dọc theo đường ĐT 741 cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được đầu tư và cũng chưa thông báo cụ thể thời điểm đầu tư dự án này làm cho người dân trăn trở. Đề nghị tiếp tục kiến nghị các ngành chức năng để trả lời cho người dân được yên tâm.

+ Hệ thống chiếu sáng trên đường ĐT741 đã được trang bị, tuy nhiên đoạn từ nhà ông Võ Minh Thanh – khu phố An Lợi đến giáp phường Chánh Phú Hòa chưa được trang bị. Đề nghị ngành chức năng cho biết cụ thể thời gian đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng.

+ Phản ánh Đường Mỹ Phước –Tân Vạn tại vòng xoay giáp đường tạo lực 6 thuộc phường Định Hòa có bảng cấm dừng, cấm đỗ xe nhưng hiện nay xe tải và xe container đậu, đỗ rất nhiều, chưa có cơ quan nào giải quyết tình trạng này. Đề nghị HĐND tỉnh xem xét kiến nghị ngành chức năng giải quyết tình trạng trên.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

- Nhằm giải quyết các kiến nghị của cử tri về đầu tư bổ sung hệ thống cống dọc, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện các hạng mục bổ sung (hệ thống thoát nước, dãy phân cách , đèn tín hiệu, …) của dự án BOT ĐT.741 tại Công văn số 5301/UBND-KTTH ngày 22/11/2017; đồng thời, đã thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.741 (phần đầu tư bổ sung tại Công văn số 4741/SGTVT-QLGT ngày 15/10/2018).

- Sở GTVT đã có nhiều văn bản đề nghị chủ đầu tư sớm triển khai thực hiện nhưng chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện. Gần đây, Sở GTVT có Công văn số 4416/SGTVT-QLGT ngày 28/11/2019, báo cáo, tham mưu và được UBND tỉnh phúc đáp Công văn số 6366/UBND-KT ngày 11/12/2019, đề nghị Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai thi công các hạng mục bổ sung (hệ thống thoát nước, dải phân cách, chiếu sáng,…) của dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.741 theo chủ trương của UBND tỉnh.

- Hiện Công ty đang hoàn chỉnh hồ sơ dự án đầu tư bổ sung hệ thống thoát nước dọc, bổ sung chiếu sáng, lắp bổ sung dải phân cách để trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trong quý II/2021.

- Xem xét, giải quyết tình trạng xe tải và xe container đậu, đỗ tại vị trí có bảng cấm trên  đường Mỹ Phước –Tân Vạn tại vòng xoay giáp đường tạo lực 6: Thời gian qua, Sở GTVT đã phối hợp với Văn phòng Ban ATGT, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh, UBND thành phố Thủ Dầu Một kiểm tra công tác đảm bảo giao thông, ATGT trên tuyến Mỹ Phước – Tân Vạn đoạn qua địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, đã chỉ ra bất cập việc các phương tiện ô tô đỗ xe tại khu vực có biển cấm dừng, đỗ, đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm trên. Sở GTVT sẽ chuyển kiến nghị của cử tri đến Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh xem xét, xử lý.

8. Cử tri Lê Hồng Sỹ, Khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi: Phản ánh khu vực trên đường ĐT 741 tại Công ty gạch men Vicera hiện nay số lượng xe lưu thông qua lại rất nhiều và thường xuyên gây tai nạn giao thông. Đề nghị khảo sát lắp đặt biển báo nguy hiểm để hạn chế tai nạn.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Hiện Sở GTVT đang phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND thị xã Bến Cát, phường Hòa Lợi và Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng VRG khảo sát. Sau khi có kết quả khảo sát, Sở GTVT sẽ báo cáo UBND tỉnh.

VI. Huyện Dầu Tiếng

1. Cử tri ấp Cần Giăng, ấp Bến Tranh xã Thanh An: Kiến nghị ngành chức năng khảo sát lắp đặt cống thoát nước dọc đường ĐT 744 đoạn từ Uỷ ban nhân dân xã Thanh An ấp Cần Giăng đến cổng chào Cần Nôm ấp Bến Tranh dài khoảng 1.100m; đoạn từ nhà ông Bình ấp Bến Chùa đến gần xã Thanh Tuyền khoảng 800m, hiện nay mưa lớn nước không thoát được ứ đọng dọc trên mặt đường gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời: 

- Về đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây dựng hệ thống thoát nước dọc đồng bộ cho ĐT.744: Ngày 25/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1665/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.744 (đoạn từ Km24++460 đến ngã tư Cầu Cát) theo đó "Xây dựng bổ sung mương thoát nước dọc tại các đoạn có lưu lượng nước tập trung về lớn, thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng", thời gian thực hiện dự án giai đoạn 2022 ÷ 2025 và giao UBND huyện Dầu Tiếng làm chủ đầu tư, lập dự án trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Trong khi chờ triển khai dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.744 (đoạn Km24++460-ngã tư Cầu Cát, để giải quyết tình trạng ngập nước khu vực, trong năm 2021, Sở GTVT sẽ chỉ đạo đơn vị bảo dưỡng thường xuyên rà soát, cắt mương dọc trước khi mùa mưa đến.

2. Cử tri ấp Hoà Lộc, xã Minh Hoà: Đề nghị lắp đặt biển báo, dải phân cách hoặc gờ giảm tốc trước Trường tiểu học Hòa Lộc trên đoạn đường ĐT 749B để hạn chế tốc độ xe chạy, gây nguy hiểm cho học sinh.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời: 

Hiện tại, trên tuyến đường ĐT.749b, trước Trường tiểu học Hòa Lộc đã có bố trí sơn gờ giảm tốc. Sở GTVT xin ghi nhận sẽ xem xét bổ sung biển báo.

3. Cử tri ấp Hòa Cường, xã Minh Hoà: Đề nghị ngành chức năng tiến hành khảo sát và sớm thi công hệ thống thoát nước 02 bên đường khu vực đường ĐT 749B vì hiện nay xảy ra ngập cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Cụ thể với 02 đoạn như sau:

- Đoạn 1: Từ Trạm xăng Bình Thuận (xã Minh Hòa) đến giáp xã Minh Thạnh thực hiện việc đấu nối hệ thống mương dọc 02 bên đường với hệ thống mương thoát nước hiện hữu thuộc công trình nâng cấp hạ tầng kỹ thuật ngã tư Minh Hòa.

-  Đoạn 2: 01 bên mương thoát nước giáp với cầu Giáp Minh thuộc công trình nâng cấp hạ tầng kỹ thuật ngã tư Minh Hòa.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời: 

Nhằm giải quyết ngập úng ĐT.749B đoạn 2 theo kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải đã xây dựng hoàn thành cống dọc đường kính D80cm từ Km7+700 đến Km7+742 đấu nối vào hố ga thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng ngã tư Minh Hòa  và đưa vào khai thác trong tháng 9/2020.

Về giải quyết ngập úng đoạn Từ Trạm xăng Bình Thuận (xã Minh Hòa) đến giáp xã Minh Thạnh: Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận kiến nghị của Quý cử tri, sẽ phối hợp với địa phương khảo sát, đề xuất đầu tư trong năm 2021.

4. Cử tri ấp Đất Đỏ, xã An Lập: Kiến nghị khi làm đường Hồ Chí Minh và đường điện 500Kv tại sao không thiết kế đường và điện đi song song mà hiện nay thiết kế riêng làm mất đất cánh tác và tác động nhiều đến cuộc sống người dân.

Sở Công Thương trả lời:

(1) Đường Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 15/02/2012 (đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương có chiều dài 27,5km), do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh – Đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, quản lý thực hiện dự án;

(2) Công trình hướng tuyến đường dây 500kV Đức Hòa – Chơn Thành (đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương, có chiều dài tuyến 47km, qua 03 huyện: Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo), riêng đoạn qua địa bàn huyện Dầu Tiếng, được UBND huyện thống nhất thỏa thuận tại Công văn số 756/UBND-KT ngày 30/6/2015. Đồng thời, được UBND tỉnh chấp thuận phương án hướng tuyến đường dây 500kV Đức Hòa – Chơn Thành tại Công văn số 2527/UBND-KTN ngày 29/7/2015, công trình phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Công trình do Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam – Đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư. Đến nay, công trình đang thực hiện bước triển khai thi công xây dựng.

(3) Theo quy định Luật Điện lực năm 2004, để bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không, không cho phép tồn tại nhà ở và công trình có người thường xuyên sinh sống, làm việc trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện có cấp điện áp từ 500kV trở lên. Nhằm để tránh ảnh hưởng đến các khu dân cư, khu đô thị và nhà ở dọc theo các tuyến đường giao thông, đồng thời để bảo đảm hành lang bảo vệ an toàn cho công trình công nghiệp và công trình giao thông. Vì vậy, trường hợp phương án hướng tuyến đường dây siêu cao áp (500Kv) đi song song với đường giao thông sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn do quy định hành lang bảo vệ cấp công trình (công nghiệp và giao thông), các tổ chức, cá nhân và người dân sẽ bị hạn chế việc hưởng lợi dọc theo tuyến đường giao thông. Bên cạnh đó, đối với hướng tuyến đường dây 500kV Đức Hòa – Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh được chủ đầu tư thực hiện thiết kế cột điện 500kV cao phù hợp với địa hình để cây xanh (cao su) có chiều cao từ 20m trở xuống được tồn tại trong hành lang lưới điện.

5. Cử tri ấp Xóm Bưng, ấp Đường Long xã Thanh Tuyền: Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công công trình mương thoát nước dọc đường ĐT 749d đoạn qua ấp Xóm Bưng và mở thêm cống ngang đoạn ấp Đường Long vì hiện nay trời mưa nước tràn vào nhà làm hư tài sản, cây ăn trái của người dân.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời: UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện.

6. Cử tri ấp Long Chiểu, xã Long Tân: Đề nghị mở rộng tuyến đường ĐT 749A (đoạn từ xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng đến cầu Hồ Đá, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng) để phục vụ nhân dân phát triển kinh tế, đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:  

Ngày 17/10/2019, Sở GTVT đã có Công văn số 3819/SGTVT-KHTC đăng  ký  Sở Kế hoạch và Đầu tư danh mục đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 – 2025 (trong đó có dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.749A).

Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp các đề xuất kiến nghị của các sở, ngành, địa phương để trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

7. Cử tri xã Long Tân: Phản ánh bản đồ địa chính xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng và xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng có sự trùng lắp ranh bản đồ địa chính tại ấp Hốc Măng, xã Long Tân với xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng. Do đó, người dân gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở, ban, ngành liên quan xem xét giải quyết dứt điểm việc trùng lắp ranh bản đồ địa chính giữa xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng và xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng (như nội dung trước đây UBND huyện Dầu Tiếng đã đề nghị UBND tỉnh).

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Ngày 17/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp cùng Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân các huyện: Dầu Tiếng, Bàu Bàng; Ủy ban nhân dân các xã: Long Tân, Long Nguyên tiến hành khảo sát thực địa, xác định ranh bản đồ địa chính và ranh địa giới hành chính giữa xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng và xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng.

Theo đó, qua đối chiếu với bản đồ địa giới hành chính lập theo Chỉ thị số 364/CT ngày 06/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai theo đúng bản đồ địa giới hành chính được lập theo Chỉ thị số 364/CT, không thực hiện theo Biên bản Hiệp thương ngày 02/12/2015 về xác định địa giới hành chính cấp xã giữa xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng và xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng.​

VII. Huyện Phú Giáo

1. Cử tri Nguyễn Thị Thấm, ấp Kỉnh Nhượng xã Vĩnh Hòa: Phản ánh Công ty mủ Đồng Châu liên tục xả thải vào ban đêm, gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị cơ quan chuyên môn xử lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Công ty Đồng Châu bắt đầu hoạt động từ năm 2004 đến nay, đã lập Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường cho hoạt động sản xuất chế biến mũ cao su (nguyên liệu mũ tạp). Vào các ngày 18 và 23/11/2020, phòng Cảnh sát Môi trường đã kiểm tra đột xuất công tác bảo vệ môi trường của Công ty, qua kiểm tra ghi nhận: Công ty đang hoạt động sản xuất chế biến mũ cao su với nguyên liệu mũ tạp, sản phẩm: cao su SVR10, SVR20, công suất  kinh doanh đạt 40% so bình thường (sản lượng trung bình 3,5 tấn mủ cao su/ngày), nước thải phát sinh khoảng 34 m3/ngày được thu gom về hệ thống xử lý trước khi thải ra môi trường, để đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý, Đoàn đã trưng cầu 01 mẫu nước thải sau xử lý trước khi thải ra môi trường. Trong tháng 12 năm 2020, phòng Cảnh sát Môi trường sẽ tổng hợp hồ sơ, xử lý vi phạm và yêu cầu khắc phục (nếu có). Sau khi có kết quả xử lý của phòng Cảnh sát Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp, thông tin kết quả xử lý đến cử tri được biết.

2. Cử tri Nguyễn Văn Tịnh, ấp Trảng Sắn xã Vĩnh Hòa: Đề nghị lắp đèn tín hiệu giao thông tại ngã 3 trụ sở UBND xã Vĩnh Hòa.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Hiện Sở GTVT đang phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND huyện Phú Giáo, xã Vĩnh Hòa và Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng VRG khảo sát, Sau khi có kết quả khảo sát, Sở GTVT sẽ báo cáo UBND tỉnh.

3. Cử tri xã Vĩnh Hòa: Đề nghị tỉnh tháo gỡ bảng "Đèn đỏ xe 02 bánh được phép đi thẳng" tại Ngã ba Cây Khô hướng từ Bình Phước xuống để đảm bảo an toàn cho người dân.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Ngày 11/9/2019, Sở Giao thông Vận tải đã chủ trì, phối hợp cùng đại diện Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND huyện Phú Giáo, Công an huyện Phú Giáo và Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG khảo sát giao lộ ngã ba Cây khô (giao giữa ĐT.741 và ĐH.502). Qua kết quả khảo sát, các thành viên nhận thấy các phương tiện mô tô từ quán cà phê Chuông gió và đường hẻm đi ngược chiều trên đường ĐT.741 để đi qua đường ĐH.502, tạo xung đột với các phương tiện đi thẳng trên ĐT.741 (đi thẳng theo biển báo "đèn đỏ xe máy được phép đi thẳng") làm mất an toàn giao thông. Do vậy, các thành viên khảo sát thống nhất giữ nguyên "Biển báo đèn đỏ xe máy được phép đi thẳng" trên ĐT.741 tại giao lộ ngã ba Cây khô.

Nhằm tăng cường đảm bảo trật tự, ATGT tại giao lộ trên, Sở Giao thông Vận tải đề nghị:

- UBND huyện Phú Giáo chỉ đạo các địa phương, đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông- Công an huyện Phú Giáo tăng cường công tác kiểm tra và xử phạt nghiêm các trường hợp không chấp hành Luật Giao thông Đường bộ các phương tiện tham gia giao thông qua giao lộ này.

4. Cử tri Nguyễn Thị Loan, ấp Bưng Riềng xã Vĩnh hòa: Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ phụ cấp cho Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong cấp xã.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trả lời:

Qua nghiên cứu các văn bản quy định của pháp luật về các chế độ hỗ trợ, chính sách liên quan đến Hội Cựu Thanh niên xung phong và qua trao đổi ý kiến với Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Bình Dương, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xin trả lời như sau:

- Hiện nay, về chính sách, chế độ, quyền và nghĩa vụ của các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang được quy định tại Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 09/4/2012 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh (Căn cứ Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội và Quyết định số 71/2011/QĐ-TTg ngày 20/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù). Cụ thể, tại Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 925/QĐ-UBND về chế độ thù lao chỉ quy định đối với người giữ các chức danh chuyên trách (trong định suất được giao) và người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội cấp tỉnh và cấp huyện, các chức danh chuyên trách tại các hội cấp xã trong đó có Hội Cựu thanh niên xung phong không được quy định về chế độ thù lao, phụ cấp.

- Về kinh phí hoạt động của các hội có tính chất đặc thù (trong đó có Hội Cựu thanh niên xung phong), Quyết định số 925/QĐ-UBND cũng quy định các hội được cấp kinh phí theo số biên chế, định suất được giao; được cấp kinh phí khi thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao; được hỗ trợ một phần cơ sở vật chất và phương tiện hoạt động theo khả năng cân đối của ngân sách tỉnh. Vì vậy, Hội Cựu thanh niên xung phong cấp xã căn cứ vào nhiệm vụ chính trị do Nhà nước giao, dự trù kinh phí hoạt động của Hội hằng năm trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định (UBND cấp xã trình HĐND cấp xã).

5. Cử tri Hà Thị Tư, ấp Tân Tiến xã Phước Sang: Ý kiến đã có bảo hiểm y tế nhưng khi đến bệnh viện (tỉnh) còn phải mua các thiết bị y tế, thuốc và cách giao tiếp của nhân viên ở bệnh viện chưa tốt. Đề nghị các ngành chức năng xem xét.

Sở Y tế trả lời:

a. Về vấn đề thuốc: Ngày 31/12/2019, Sở Y tế đã phê duyệt Quyết định số 1209/QĐ-SYT về Gói thầu số 2: Mua thuốc theo tên Biệt dược và tiếp tục phê duyệt Quyết định số 163/QĐ-SYT về Gói thầu số 1: Mua thuốc theo tên Generic (đợt 1) vào ngày 14/02/2020. Nên từ đầu tháng 03 năm 2020 đến nay Bệnh viện đã có đầy đủ thuốc để phục vụ công tác khám điều trị cho người bệnh và người dân không phải tự túc mua thuốc nữa.

b. Về vấn đề vật tư y tế: danh mục mời thầu của gói thầu là 846 khoản nhưng kết quả trúng thầu chỉ là 477 khoản, do đó có rất nhiều mặt hàng không đạt và gây tình trạng thiếu vật tư y tế phục vụ người bệnh. Trước tình hình thiếu hụt VTYT trên Bệnh viện Đa khoa Tỉnh đã liên tục có nhiều tờ trình gửi Sở Y tế xin chủ trương mua sắm vật tư y tế. Đến 05/08/2019 Bệnh viện nhận được phản hồi công văn số 1862/SYT-NVD, 05/08/2019 của Sở Y tế về việc mua sắm tập trung, trong văn bản có nêu rõ đối với vật tư y tế cơ sở khám chữa bệnh công lập tự tổ chức lựa chọn nhà thầu. Bệnh viện bắt đầu tiến hành các thủ tục đấu thầu: xây dựng danh mục, họp hội đồng thống nhất danh mục, Quyết định phê duyệt danh mục, gửi Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch, chờ Sở Y tế, Sở Tài chính phê duyệt kế hoạch…

Ngay khi Bệnh viện nhận được Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 06/04/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu, Bệnh viện đã nhanh chóng triển khai, tổ chức mở thầu 3 gói thầu mua vật tư y tế từ tháng 06 năm 2020, dự kiến tháng 9 năm 2020 sẽ có kết quả. Tuy nhiên, do Bệnh viện còn vướng mắc một số nội dung tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu nên Bệnh viện đã gửi văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Sở Y tế 02 lần: Lần 1 - Văn bản số 1638/CV-BVĐK ngày 18/8/2020 và Lần 2 - Văn bản số 1771/BVĐK-PVT-TBYT ngày 08/9/2020.

Đến ngày 20/10/2020, Bệnh viện đã nhận được văn bản hướng dẫn thực hiện của Sở Y tế tại công văn số 2471/SYT-NVD về việc thực hiện điểm c, khoản 5, điều 117, Nghị định 63/2014/NĐ-CP mà Bệnh viện đang gặp vướng mắc, khó khăn. Trên cơ sở hướng dẫn của văn bản này Bệnh viện đã và đang khẩn trương tiến hành thực hiện các thủ tục đấu thầu tiếp theo

Ngày 24/11/2020 Bệnh viện ra Quyết định 2379/QĐ-BVĐK về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói số 1 gói vật liệu thay thế vật liệu cấy ghép nhận tạo, dự kiến trong tháng 12/2020 sẽ có đầy đủ vật tư y tế về gói thầu này. Đồng thời trong tháng 12/2020 Bệnh viện sẽ hoàn tất ra Quyết định gói thầu số 2 về Vật tư y tế sử dụng trong chuyên khoa. Như vậy, dự kiến trong tháng 12/2020 Bệnh viện sẽ có vật tư y tế cơ bản phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh.

c. Về vấn đề giao tiếp: Thực hiện Thông tư 07/2014/TT-BYT và Quyết định số 2151/QĐ-BYT, Bệnh viện liên tục triển khai các hoạt động như: tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp cho cán bộ y tế, thành lập tổ công tác xã hội, tăng cường tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh qua đường dây nóng và hòm thư góp ý,... Bệnh viện đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra thường quy, cũng như đột xuất về kỹ năng giao tiếp và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Từ đó, đưa ra những điểm hạn chế cần cải tiến, xử lý nghiêm những trường hợp để xảy ra sai sót, phát huy những kết quả tốt đã đạt được. Qua thời gian triển khai kiểm tra, giám sát việc thực hiện, Bệnh viện ghi nhận thái độ phục vụ, ứng xử nhân viên bệnh viện ngày càng hoàn thiện hơn. Đồng thời, Bệnh viện vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động nêu trên để ngày càng hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một vài cá nhân có thái độ phục vụ, chữa trị cho bệnh nhân chưa tận tình, chu đáo, bệnh viện sẽ có hình thức xử lý nghiêm đối với các cá nhân này.

VIII. Huyện Bàu Bàng

1. Cử tri Nguyễn Văn Tư, ấp 1, xã Trừ Văn Thố (*): Đã ý kiến nhiều lần về việc làm cống thoát nước nhưng vẫn bị ngập ở đoạn trước cây xăng Phi Hùng, chủ đầu tư làm đường Quốc lộ 13 đã hứa trong quý III sẽ khảo sát sửa chữa nhưng đến nay đường vẫn đọng nước khi trời mưa. Đề nghị các ngành liên quan xem xét xử lý.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật – Becamex IJC tại Công văn số 203/Becamex IJC ngày 27/10/2020, hệ thống thoát nước dọc Quốc lộ 13 đoạn từ ngã 3 Trừ Văn Thố đến cầu Tham Rớt đã thi công năm 2019, hiện trạng đoạn trên giải quyết dứt điểm.

Ngày 14/12/2020, Sở GTVT đã phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật – Becamex IJC khảo sát, Công ty sẽ cắt bó vỉa để đặt ống nước đấu nối vị trí bị ngập nước vào hệ thống cống hộp đồng thời điều chỉnh miệng thu nước, dự kiến thực hiện trong quý I/2021.

2. Cử tri Đậu Ngọc Thanh, ấp 2, xã Trừ Văn Thố: phản ánh trong năm 2020, ông Thanh đi khám bệnh tại bệnh viện Y học cổ truyền Bình Dương và được yêu cầu cung cấp bảo hiểm y tế và chứng minh nhân dân. Ông Thanh cung cấp đầy đủ nhưng bệnh viện lại không chấp nhận vì bảo hiểm y tế không ghi ngày, tháng, năm sinh do khi làm thẻ bảo hiểm y tế phía bảo hiểm không ghi. Nhưng đến khi đi khám bệnh, bệnh viện lại làm khó cho dân. Những bệnh viện khác không yêu cầu như vậy. Đề nghị Sở Y tế làm việc với bệnh viện tạo điều kiện cho nhân dân khám chữa bệnh.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh trả lời:

Khoản 1 Điều 15 nghị định 146/NĐ-CP quy định "Người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh; trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc Giấy xác nhận của Công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác. "

Để đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh BHYT, BHXH tỉnh đã đề nghị bệnh viện Y học cổ truyền xem lại quy trình tiếp nhận bệnh tại Bệnh viện, tạo điều kiện cho nhân dân khám chữa bệnh.

3. Cử tri Hồ Đình Tiến và Nguyễn Bá Hòa, ấp 3, xã Tân Hưng: phản ánh tình hình an toàn giao thông ở tuyến đường ĐT741b xã Tân Hưng qua xã Hưng Hòa hiện nay xe chạy rất nhiều và quá nhanh nên không đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Đặc biệt là qua các khu vực chợ, trường học gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên tuyến đường này. Đề nghị các cơ quan chuyên môn lắp đặt đèn báo hiệu giảm tốc độ và kẻ vạch dành cho người đi bộ tại khu vực chợ, trường tiểu học và trường Mầm non xã Tân Hưng.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Sở GTVT đã hoàn thành việc lắp đặt biển báo tốc độ tối đa cho phép và sơn vạch người đi bộ tại các khu vực chợ, Trường tiểu học và Trường Mầm Non Tân Hưng.

Sở GTVT sẽ tiếp tục chỉ đạo phòng, ban chức năng rà soát, bổ sung biển báo tại các giao lộ khác (nếu thiếu hoặc hư hỏng).

4. Cử tri ấp 1, xã Tân Hưng:

(1) Phản ánh Dự án quy hoạch đường mòn Hồ Chí Minh (nhánh đường mòn Hồ Chí Minh nối về đường Mỹ Phước – Tân Vạn) có đi qua khu vực ấp 1, 2 xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng đã triển khai cắm mốc rất lâu, vậy bao giờ là triển khai thi công, còn không thi công phải thông tin về dự án để người dân được biết.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa (trong đó có đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương) đã được Bộ GTVT phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 3950/QĐ-BGTVT ngày 17/12/2007 bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, dự án đã được khởi công từ năm 2009, đến năm 2011, dự án tạm đình hoãn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính Phủ và Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

Ngày 07/5/2015, Bộ GTVT có Công văn số 5613/BGTVT-ĐTCT, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi hình thức đầu tư các hạng mục còn lại của Dự án sang đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT và được Chính phủ chấp thuận tại Công văn số 872/TTg-KTN ngày 19/6/2015;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã nghiên cứu triển khai thực hiện. Tuy nhiên, trong thời gian triển khai do các quy định pháp luật thay đổi dẫn đến phương án tài chính của Dự án không khả thi về mặt tài chính.

Ngày 29/3/2019, Bộ GTVT có Công văn số 2900/BGTVT-ĐTCT, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép dừng triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa theo hình thức hợp đồng BOT. Giao Bộ GTVT nghiên cứu đầu tư Dự án bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước để sớm triển khai được Dự án, phát huy hiệu quả nguồn vốn đã đầu tư và đảm bảo quyền lợi của người dân.

(2) Phản ánh về các dự án quy hoạch đường đập Phước Hòa (dự án Kênh, tuyến dẫn từ đập Phước Hòa về phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát) có đi qua khu vực ấp 5 xã Tân Hưng và được triển khai từ năm 2011 đến nay có thực hiện không? Đề nghị trả lời cho người dân biết là bao giờ triển khai thi công, còn không thi công thì thông báo cho người dân biết để có hướng quy hoạch đầu tư, sử dụng đất có hiệu quả, vì hiện nay người dân không dám đầu tư xây dựng gì hết; làm ảnh hưởng đến việc sử dụng và định hướng của người dân.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời:

Theo Quyết định số 3184/QĐ-BNN-XD ngày 21/12/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phê duyệt điều chỉnh dự án Thủy lợi Phước Hòa tỉnh Bình Dương, Bình Phước (lần 2): không có hạng mục đầu tư tuyến kênh đi qua xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng về phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát.

Căn cứ Văn bản số 1797/TTg-KTN ngày 28/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư xây dựng tuyến ống dẫn nước thô từ hồ Phước Hòa về Trung tâm đô thị Bình Dương và Quyết định số 3184/QĐ-BNN-XD ngày 21/12/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; dự án kênh chuyển nước Phước Hòa - Dầu Tiếng cấp nước thô cho nhu cầu công nghiệp và dân sinh tỉnh Bình Dương 15m3/s và được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương thực hiện trong đó có đi qua khu vực xã Tân Hưng. Đến nay, tuyến ống đã hoàn thành và đang cấp nước thô cho dự án nước sạch khu vực Bàu Bàng.

5. Cử tri Nguyễn Đức Khánh, ấp Lai Khê, xã Lai Hưng: Phản ánh Bảo hiểm y tế của ông khi hết hạn đi đổi lại phải qua các thủ tục photo hộ khẩu, chứng minh nhân dân, thẻ BHYT... gây phiền hà cho người dân trong giai đoạn thực hiện công nghệ thông tin 4.0 và cải cách thủ tục hành chính. Đề nghị xem xét nhanh, gọn tránh gây phiền cho người dân phải đi, lại nhiều lần.   

Bảo hiểm Xã hội tỉnh trả lời:

Theo quy định hiện hành thủ tục đóng tiền gia hạn thẻ BHYT (với điều kiện: người tham gia không thay đổi bất cứ thông tin nào về thân nhân, nơi khám chữa bệnh, thông tin giảm trừ theo hộ gia đình..), thì người tham gia BHYT chỉ cần liên hệ Đại lý thu BHXH, BHYT gần nhất để nộp tiền và nhận lại phiếu thu theo mẫu của BHXH Việt Nam ban hành. Vì vậy, khi cử tri gia hạn thẻ BHYT (không thay đổi các thông tin) mà Đại lý thu BHXH, BHYT yêu cầu cử tri photo hộ khẩu, chứng minh nhân dân, thẻ BHYT là sai quy định, cơ quan BHXH xin ghi nhận phản ảnh của cử tri. Cơ quan BHXH sẽ có giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Đại lý thu BHXH, BHYT và trấn chỉnh các nội dung thực hiện chưa đúng của các Đại lý thu BHXH, BHYT.

6. Cử tri Nguyễn Thị Diễm Hằng, tổ 3, ấp Cầu Đôi, Lai Hưng: Phản ánh Trường Trung học Phổ thông Bến Cát (thuộc thị xã Bến Cát), phụ huynh và học sinh phản ánh cô Quốc dạy môn Hóa khối 10 và khối 11 (cụ thể là lớp 10C1 và 11C2, dạy chưa tận tình hết trách nhiệm của tiết học ở lớp, chủ yếu dạy thêm ngoài giờ ở nhà (cho dù học sinh có làm bài giỏi và đạt đi chăng nữa cũng không cho điểm cao) vì em đó không có đi học thêm ở nhà cô. Nhiều phụ huynh rất bức xúc nhưng không dám nói sợ con mình sẽ bị cô lập trong lớp học. Đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết.

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời:

Trong cuộc họp cha mẹ học sinh (CMHS) đầu năm học 2020-2021, có nội dung CMHS góp ý việc giảng dạy của giáo viên năm học 2019-2020 nhưng không có ý kiến nào của CMHS phản ảnh việc giảng dạy của cô Lê Thị Bảo Quốc. Từ đầu năm học đến nay, Hiệu trưởng nhà trường cũng chưa nhận được phản ảnh nào về vấn đề này.

Năm học 2019-2020, giáo viên Lê Thị Bảo Quốc đạt danh hiệu lao động tiên tiến, được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua hơn 2 tháng giảng dạy trong năm học 2020-2021, cô Lê Thị Bảo Quốc luôn chấp hành tốt qui chế chuyên môn.

Theo bảng điểm giữa Học kỳ I, các lớp do cô Bảo Quốc phụ trách có 30/154 học sinh đạt điểm giỏi (từ 8 đến 10 điểm), chiếm tỉ lệ 19.48% và 33/154 học sinh đạt điểm khá (từ 6.5 đến dưới 8 điểm), chiếm tỉ lệ 21.43%. Tổng điểm đạt khá, giỏi là 40.91%. Trong đó, lớp 10C2 và 11C11 (không phải 11C1) được nêu trong phản ảnh cũng có tỉ lệ tương tự. Do đó, không thể nói "cho dù học sinh có làm bài giỏi và đạt đi chăng nữa cũng không cho điểm cao".

    Tuy nhiên, qua phản ảnh này, Hiệu trưởng Trường THPT Bến Cát sẽ chỉ đạo tổ chức kiểm tra việc giảng dạy, việc kiểm tra, cho điểm của giáo viên Lê Thị Bảo Quốc để kịp thời chấn chỉnh sai sót (nếu có). Đề nghị quí phụ huynh phản ảnh trực tiếp với Hiệu trưởng cũng như cung cấp chứng cứ (nếu có) để giúp Hiệu trưởng chấn chỉnh việc giảng dạy của giáo viên ngày càng tốt hơn. Hiệu trưởng trường bảo đảm con, em quý phụ huynh sẽ không bị trù dập khi khi phụ huynh phản ảnh việc giảng dạy của giáo viên.

7. Cử tri Nguyễn Bá Giáp, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên: Kiến nghị xem xét điều chỉnh các quy định về đất đai cho phù hợp với thực tế, sát với đời sống nhân dân. Cụ thể đối với cá nhân, các hộ gia đình cho tiếp tục được ghi nợ thổ cư hoặc nợ trả dần, để người dân có điều kiện xây nhà ổn định cuộc sống, hiện nay đời sống nhân dân còn khó khăn, đó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng xây dựng nhà không phép và bị phạt.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ, quy định: Hộ gia đình, cá nhân (gồm: người có công với cách mạng; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng sang đất ở để xây dựng nhà không thuộc trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất. Việc điều chỉnh đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 79/2019/NĐ-CP, ảnh hưởng đến các hộ dân đang gặp khó khăn về tài chính có nhu cầu chuyển mục đích để xây dựng nhà ở thật sự. Do đó, trong thời gian tới Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ báo cáo Bộ Tài chính xem xét kiến nghị của cử tri.

8. Cử tri Nguyễn Thị Sáu, tổ 7, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên: Hiện tại, Tổng Công ty Becamex đã đưa 01 phần diện tích đất của bà (thữa 115; tờ bản đồ số 40) vào bản đồ đất khu công nghiệp hơn 10 năm nay nhưng không đền bù, cách đây 4 tháng bà có liên hệ để được giải quyết nhưng chưa được, công ty có cử người lên đo cắm cộc nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị sớm trả lời và giải quyết để gia đình bà làm thủ tục cho tặng các con, thời gian qua do vướng như vậy không thể cho tặng đổi sổ được làm ảnh hưởng trực tiếp đời sống của gia đình.

UBND huyện Bàu Bàng trả lời: UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Bàu Bàng xem xét, trả lời; sau khi có kết quả sẽ báo cáo trả lời cho cử tri được rõ.

9. Cử tri Trần Tiến Trường, tổ 6, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên: Kiến nghị Tổng Công ty Becamex quan tâm sớm đầu tư đoạn đường giáp nhau giữa đất khu công nghiệp và đường ĐT749C để người dân, cũng như công nhân đi lại hàng ngày được thuân lợi, đoạn đường này đã xuống cấp hư hỏng nặng từ rất lâu đến nay vẫn chưa thực hiện.

UBND huyện Bàu Bàng trả lời:

Ngày 10/8/2020 UBND huyện đã có Văn bản số 2605/UBND-KT gửi Xí nghiệp Phát triển Công nghiệp và Đô thị Bàu Bàng  đề nghị thực hiện các điểm đấu nối 2 tuyến đường Lai Uyên - 82 và Lai Uyên - 83 với Khu công nghiệp Bàu Bàng. Đồng thời  UBND huyện tiếp tục có Văn bản số 3894/UBND-KT ngày 04/12/2020 đề nghị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công Nghiệp – CTCP xem xét thực hiện các điểm đấu nối tuyến đường giáp nhau giữa đất khu công nghiệp Bàu Bàng và đường ĐT749C.

10. Cử tri Lê Phước Tường, ấp Bến Sắn, xã Long Nguyên: Kiến nghị cấp trên xem xét về việc Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Bến Cát (thuộc thị xã Bến Cát) thông qua Hội trưởng Hội Phụ huynh học sinh của Trường chi tiền quỹ không đúng mục đích. Đề nghị làm rõ các khoản chi và bầu lại Hội trưởng Hội Phụ huynh dân chủ hơn.

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời:

Việc quản lý và sử dụng Quỹ Ban đại diện CMHS (Hội phí) của Trường THPT Bến Cát trong những năm qua được thực hiện theo trình tự sau:

- Bước 1: Đầu năm học, Ban đại diện CMHS năm học cũ và Ban giám hiệu nhà trường họp lên dự toán thu chi năm học mới phù hợp với nhu cầu của nhà trường và khả năng đóng góp của CMHS.

- Bước 2: Tổ chức thảo luận và biểu quyết trong cuộc họp CMHS tất cả các lớp đầu năm học (họp đại trà). Từng CMHS tự nguyện đăng ký mức đóng góp hội phí.

- Bước 3: Thảo luận và biểu quyết lần cuối cùng trong phiên họp giữa Ban đại diện CMHS năm học cũ và Trưởng ban đại diện CMHS tất cả các lớp năm học mới (phiên họp đại diện).  Kết quả biểu quyết này có giá trị quyết định cao nhất về dự toán thu - chi hội phí trong năm học.

- Bước 4: Trưởng ban đại diện CMHS năm học mới gửi thông báo mức thu hội phí năm học mới đến toàn thể CMHS (mỗi học sinh 1 bản thông báo). Đồng thời gửi văn bản ủy quyền cho Hiệu trưởng trường tổ chức thu hộ vì Ban đại diện CMHS không có điều kiện thu Hội phí.

- Bước 5: Hiệu trưởng trường chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm thu hộ Hội phí theo ủy quyền. Khi thu có cấp biên nhận cho từng học sinh. Phụ huynh đóng Hội phí theo mức đã đăng ký trong phiên họp đại trà.

- Bước 6: Hết thời gian qui định thu Hội phí, Hiệu trưởng trường bàn giao số tiền thu được cho Ban đại diện CMHS. Trưởng ban gửi số tiền này vào ngân hàng theo quy định.

- Bước 7: Hàng tháng, Ban đại diện CMHS họp thông qua Kế hoạch chi Hội phí của tháng theo dự trù đã được cuộc họp đại trà và cuộc họp đại diện thông qua. Trưởng ban Đại diện CMHS có trách nhiệm rút tiền từ ngân hàng theo số liệu dự toán chi hàng tháng đã được thống nhất và tổ chức chi.

Việc công khai thu – chi Hội phí:

 - Kết quả thu Hội phí hàng năm và chi Hội phí hàng tháng được thông báo trong Ban đại diện CMHS toàn trường, Trưởng ban đại diện CMHS các lớp và niêm yết tại phòng giáo viên của trường.

- Trong cuộc họp đại trà đầu học kỳ 2 và cuối năm học, việc thu chi Hội phí học kỳ I, cả năm được công khai đến toàn thể CMHS.

- Qua nhiều năm thực hiện thu chi Hội phí như trên, hầu hết CMHS đều đồng tình ủng hộ việc quản lý thu chi Hội phí của CMHS.

- Các khoản chi Hội phí đều theo dự toán đã được thông qua. Những khoản phát sinh (do thu vượt dự toán hoặc kinh phí còn thừa do thực chi ít hơn dự toán) đều được Ban đại diện CMHS toàn trường thảo luận thông qua mới chi. Vì vậy, nói chi  Hội phí không đúng mục đích là hoàn toàn không đúng.

Việc bầu Ban đại diện CMHS năm học 2020-2021 là hoàn toàn dân chủ. Danh sách ứng cử viên do các thành viên trong cuộc họp đại diện các lớp giới thiệu và bỏ phiếu kín. Kết quả tín nhiệm lấy từ số phiếu bầu đồng ý cao nhất đến khi đủ số lượng cần bầu. Hiệu trưởng hoàn toàn không can thiệp vào quá trình bầu cử Ban đại diện CMHS.

IX. Huyện Bắc Tân Uyên

1. Cử tri Nguyễn Thị Hảo, ấp 2, xã Lạc An: Phản ánh trong quá trình lưu thông trên đường ở khu vực Thị xã Tân Uyên, nhận thấy có nhiều trường hợp học sinh tham gia giao thông ý thức kém, vi phạm luật (điều khiển xe phân khối lớn, chạy nhanh, chạy nhiều hàng,…). Đề nghị ngành chức năng chỉ đạo Nhà trường, lực lượng CSGT phối hợp với các bậc phụ huynh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về Luật giao thông đường bộ; giáo dục nâng cao ý thức các em khi tham gia giao thông để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra trong quá trình tham gia lưu thông của các em học sinh cũng như của các phương tiện khác.

UBND thị xã Tân Uyên trả lời:

- Trong thời gian qua, UBND thị xã đã có nhiều chỉ đạo cho Công an thị xã tăng cường tuần tra, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thị xã.

- Trong thời gian tới, UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo Công an thị xã tăng cường lực lượng, tần suất kiểm tra nhằm đảm bảo hơn nữa công tác an toàn giao thông trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Giáo dục – Đào tạo và các trường học trên địa bàn phối hợp Công an thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông cho các em học sinh

2. Cử tri Nguyễn Văn Bay, ấp 3, xã Tân Bình: Phản ánh trước đây nhà nước có quy hoạch đất của Ông để làm Nghĩa trang và cấp đất tái định cư cho gia đình Ông trong Khu đô thị dịch vụ Tân Uyên. Tuy nhiên đến nay đã 10 năm nhưng Ông vẫn chưa nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết.

UBND huyện Bắc Tân Uyên trả lời:

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Bắc Tân Uyên xem xét, trả lời; sau khi có kết quả sẽ báo cáo trả lời cho cử tri được rõ.

3. Cử tri Nguyễn Văn Bộn, ấp 2, xã Tân Bình: Phản ánh hiện nay đường ĐT741 xuống cấp, sửa chữa đã lâu vẫn chưa hoàn thành, tuy nhiên vẫn thu phí trên tuyến đường này, đề nghị xem xét, giải quyết.

Sở Giao thông - Vận tải trả lời:

Dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.741 do Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG đầu tư xây dựng theo hình thức BOT, hàng năm Công ty thường xuyên duy tu, dặm vá những vị trí hư hỏng nhỏ, phát sinh ổ gà trên tuyến;

Theo kế hoạch quý I, II năm 2021, Công ty sẽ thực hiện trung tu đợt 3 nhằm sửa chữa những vị trí mặt đường bị răn nứt, sơn đường lại những vị trí vạch sơn bị mờ trên tuyến.​


Lượt người xem:  Views:   248
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Audio

Từ khóa

Email

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Trả lời phản ánh kiến nghị